Sứ điệp Fatima
Phụ đề: Kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: 1917 - 2007
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009279
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010744
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
I. Lời hiệu triệu của Mẹ Thiên Chúa  12
1. Đức Mẹ mời gọi hãy ăn năn sám hối và lần hạt Mân Côi  13
2. Nương nhờ sự che chở của Mẹ Thiên Chúa  16
3.Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria  19
II. Bối cảnh lịch sử của biến cố Fatima: Sự bùng nổ của phong trào cộng sản vô thần  22
1. Bản tuyên ngôn của phong trào cộng sản  24
2. Học thuyết cộng sản 30
3. Thế giới cộng sản 36
III. Nội dung Sứ Điệp Fatima  45
1. Thánh Thiên Thần hiện ra với ba trẻ Fatima  46
2. Các lần Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ Fatima 56
2.1. Lần hiện ra thứ nhất vào ngày 13.5.1917  56
2.2. Lần hiện ra thứ hai vào ngày 13.6.1917  60
2.3. Lần hiện ra thứ ba vào ngày 13.7.1917 62
2.4. Lời tiên đoán được thành tựu 66
2.5. Lần hiện ra vào tháng 8 và tháng 9.1917 69
2.6. Lần hiện ra thứ sáu vào ngày 13.10.1917: Phép lạ mặt trời quay 72
a) Để mọi người tin 73
b) Lời tường thuật của Sơ Lucia 75
c) Lời làm chứng của một nhà khoa học 79
d) Phải chăng đám đông bị thôi miên?  80
e) Một hiện tượng không thể cắt nghĩa được 82
g) Nỗi lo lắng của Mẹ Maria cho con cái loài người 83
3.  Trọng tâm của Sứ Điệp Fatima 85
3.1. Loài người đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa 85
3.2. Các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi  88
3.3. Các con hãy hy sinh đền bù thay cho kẻ có tội 90
3.4. Hãy sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria 92
3.5. Khi Người Mẹ lên tiếng cảnh cáo con cái mình 95
3.6. Thị kiến về hỏa ngục 98
3.7. Bí mật thứ ba của Fatima 107
3.8. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và bí mật Fatima 111
a) Cái nhìn của những người Công Giáo quá khích 115
b) Nhìn lui 117
IV. Sự khả tín của Sứ Điệp Fatima  121
V. Sự thay đổi của gia đình Lucia  134
1. Trong thời gian Đức Mẹ hiện ra  135
2. Sau biến cố Đức Mẹ hiện ra 144
VI. Gia-xin-ta, vị anh hùng tí hon đầy dũng cảm của Mẹ Maria 149
1. Gia-xin-ta bị bệnh viêm phổi 150
2. Đức Mẹ đến thăm Gia-xin-ta 152
3. Tại bệnh viện Ourém  154
4. Trở lại Aljustrel 155
5. Đức Mẹ đến thăm Gia-xin-ta lần thứ hai 156
6. Hành trình đi Lissabon: Vĩnh biệt 159
VII. Phanxicô, người con yêu âm thầm khiên tốn của Mẹ Maria  162
1. Tâm hồn thánh thiện của Phan-xi-cô  162
2. Những khuynh hướng tự nhiên của Phan-xi-cô 166
3. Ấn tượng của Phan-xi-cô về các lần Đức Mẹ hiện ra  167
3.1. Trong lần hiện ra thứ nhất 168
3.2. Trong lần hiện ra thứ hai 171
3.3. Phan-xi-cô khuyến khích Lucia 172
3.4. Trong lần hiện ra thứ ba 173
3.5. Thái độ của Phan-xi-cô tại Ourém 174
3.6. Trong lần hiện ra sau cùng 177
4. Phan-xi-cô ngã bệnh  179
5. Cái chết thánh thiện  183
VIII. Fatima: Trường đào tạo ba tâm hồn thơ ấu của Mẹ Maria  185
1. Phan-xi-cô 191
2. Gia-xin-ta 194
3. Lucia  200
4. Sơ Lucia qua đời, điều Sơ hằng mong ước đợi chờ 205
5. Tòa Thánh tiến hành thủ tục phong Chân Phước cho Sơ Lucia 215
IX. Tóm tắt các niên biểu quan trọng của biến cố Fatima  216
Các sách báo tham khảo 219