Ơn lạ tình thương
Phụ đề: Góp nhặt 100 mẩu chuyện về Mẹ Maria
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001647
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích