Sự lạ Fatima. Hồi ký của chị Luxia
Nguyên tác: Fatima in Lucia' own Words Sister Lucia's Memoirs
Tác giả: Lm. Luis Kondor, SVD
Ký hiệu tác giả: KON
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002318
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002538
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa đề của chủ biên 11
Lời đầu 15
Giới thiệu các Hồi ký của chị Luxia 15
Đại cương Tiểu sử chị Luxia 17
Đặc tính hành văn của chị Luxia 19
Loại văn hồi ký 22
HỒI KÝ MỘT 25
Lời giới thiệu 25
Lời thân thưa 27
Cầu nguyện và vâng phục 27
Giữ những bí mật 28
Gửi cho Giaxinta 29
I. TÍNH TÌNH CỦA GIAXINTA 30
Những tính tự nhiên 30
Tính nhậy cảm 32
Yêu mến Chúa Tử nạn 33
Những cảm giác tế nhị 34
Giaxinta thấy và học 35
Giaxinta cô bé chăn chiên nhỏ 37
Hiện ra lần nhất 39
Suy tư về hỏa ngục 41
Hoán cải tội nhân 43
Gia đình phản đối 45
Yêu mến Đức Thánh Cha 47
Vào tù tại Ourem 49
Lần hạt trong tù 50
Cuối cùng…ca vũ 51
II. SAU CÁC LẦN HIỆN RA 52
Cầu nguyện và hy sinh tại hang Cabeco 52
Những câu hỏi rắc rối 53
Cha thánh Cruz 54
Ơn phúc qua Giaxinta 54
Gia tăng hy sinh 56
III. GIAXINTA BỆNH VÀ QUA ĐỜI 57
Giaxinta bị bệnh 57
Đức Mẹ Đồng Trinh tới thăm 59
Nhà thương tại Ourem 60
Trở lại Aljustrel 61
ĐỨc Mẹ lại đến thăm 62
Rời gia đình đi Lisbon 64
Lời cuối 65
Ghi chú Hồi Ký Một 66
HỒI KÝ HAI 69
Lời giới thiệu 69
Lời đầu 71
I. TRƯỚC CÁC CUỘC HIỆN RA 72
Tuổi thơ của Luxia 72
Những trò chơi thông thường 73
Luxia rước lễ lần đầu 74
Đức Mẹ Mân côi mỉm cười với Luxia 76
Thiết tha mong đợi 77
Ngày trọng đại 78
Gia đình Luxia 78
Hồi tưởng 79
II. CÁC LẦN HIỆN RA 80
Luxia chăn chiên 80
Điểm bí nhiệm năm 1915 81
Các lần Thiên Thần hiện ra năm 1916 82
Gia đình sa sút 85
Các lần Đức Mẹ hiện ra 87
Luxia bị cám dỗ và nghi ngờ 90
Giaxinta và Phanxico khuyến khích 91
Má Luxia hoang mang 94
Quận trưởng đe dọa 95
Xáo trộn trong gia đình Luxia 97
Cha linh hướng đầu tiên của Luxia 98
Vào tù tại Ourem 99
Đền tội và đau khổ 102
Ngày 13 tháng chín 103
Tinh thần hy sinh của Luxia 103
Người khách cao ngồng 103
Ngày 13 tháng Mười 104
Các linh mục chất vấn 105
III. SAU CÁC LẦN HIỆN RA 108
Luxia đi học 108
Luxia và cha sở 109
Tình bạn thông cảm và hy sinh 111
Chính quyền chống đối 113
Má Luxia bệnh nặng 115
Cha Luxia qua đời 116
Hai em họ Luxia bệnh nặng 116
Sức khỏe Luxia yếu kém 119
Lần đầu tiên Luxia gặp Đức Giám Mục 121
Giã từ Phatima 123
Lời cuối 124
Phụ thêm Hồi ký về Giaxinta 124
Luxia có tài hấp dẫn 125
Luxia có trí nhớ tuyệt 126
Ghi chú về Hồi ký Hai 127
HỒI KÝ BA 131
Lời giới thiệu 131
Lời thân thưa 133
Bí mật chuyện gì? 133
Thị kiến hỏa ngục 134
Ấn tượng không phải nơi Giaxinta 135
Luxia hồi tưởng 138
Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 139
Giaxinta thị kiến về Đức Thánh Cha 140
Thị kiến về chiến tranh 141
Luxia giải thích tại sao im tiếng 143
...