Đức Trinh Nữ Maria khóc 700 ngày ở Naju và các sứ điệp của Mẹ
Tác giả: Raymond Spier
Ký hiệu tác giả: SP-R
Dịch giả: Lm. Vương Đình Ái
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001639
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007109
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích