Suy niệm và sống sứ điệp
Phụ đề: Sứ điệp Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình…
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 242.74 - Cầu nguyện với Đức Maria - Chuỗi Mân Côi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002276
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002291
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002831
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Maria nữ vương hòa bình 1
2. Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria là cn đường bắt buộc phải đi qua 11
3. Sứ điệp 25-01-2001 và tin tức về Mễ Du 16
4. Sứ điệp 25-02-2001 và tin tức về Mễ Du 24
5. Sứ điệp 25-03-2001 và tin tức về Mễ Du 28
6. Sứ điệp 25-04-2001 và tin tức về Mễ Du 34
7. Sứ điệp 25-05-2001 và tin tức về Mễ Du 41
8. Sứ điệp 25-06-2001 và tin tức về Mễ Du 49
9. Sứ điệp 25-07-2001 và tin tức về Mễ Du 58
10. Sứ điệp 25-08-2001 và tin tức về Mễ Du 66
11. Sứ điệp 25-09-2001 và tin tức về Mễ Du 73
12. Sứ điệp 25-10-2001 và tin tức về Mễ Du 80
13. Sứ điệp 25-11-2001 và tin tức về Mễ Du 88
14. Sứ điệp 25-12-2001 và tin tức về Mễ Du 96
15. Mọi công cuộc truyền giáo đều luống công vô ích nếu việc ưu tiên 103
tích Thánh Thể 105
17. Mẫu gương của linh mục Don Alberione-hoạt động nhiều hay cầu nguyện nhiều 107
18. Cầu nguyện 109
19. Kinh nguyện cho con cái 116
20. Ý nghĩa và lợi ích của việc ăn chay 119
- Lần chuỗi Mân côi với Mễ Du 125
-Bài ca quốc tế Medjugorje 133
-Tài liệu tham khảo 135