Tình thương nhiệm lạ
Phụ đề: 101 câu chuyện về tình thương của Mẹ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002393
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002594
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009258
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Bác học Ampere 6
2. Lần hạt vì nể 6
3. Chữ vàng 7
4. Bái Chào Mẹ 8
5. Khỏi ôn dịch 9
6. Ngãng trở xuất dòng 10
7. Ơn Thiên Triệu 11
8. Chết rồi sống lại 12
9. Không bị luận phạt 13
10. Một họa sĩ vẽ quỉ 14
11. Không bị hiếp 15
12. Bị vu oan 16
13. Bị cướp đâm 17
14. Quỉ ca tụng Mẹ 18
15. Hy vọng của tội nhân 19
16. Một em bé 21
17. Giờ hấp hối 22
18. Người rối đạo 24
19. Quỉ rình linh hồn 25
20. Sổ ruột vẫn sống 27
21. Công lý và tình thương 29
22. Nhờ mẹ hướng dẫn 30
23. Mẹ là sức mạnh 32
24. Lòng tin được thưởng 34
25. Kinh hãy nhớ 35
26. Con phó cho Mẹ 36
27. Ăn cắp ngón tay 37
28. Thánh nữ Maria Ai cập 38
29. Giữ lời hứa 41
30. Cô thiếu nữ chân thành 42
31. Câu chuyện hy hữu 44
32. Tượng Đức Mẹ vỡ 48
33. Thày Pháp rước Chúa 49
34. Ba năm là bao 50
35. Tội con đã hết 53
36. Đầu lâu xưng tội 55
37. Được nghe Mẹ hát 56
38. Mãnh lực kinh Kính Mừng 58
39. Vở kịch thành công nhất 60
40. Phiên tòa chí công 62
41. Hai kẻ ăn xin lạ 65
42. Hai cuộc của hóa 68
43. Thư không địa chỉ 69
44. O ép xưng tội 71
45. Gửi thư xin Mẹ 72
46. Chột mắt vì xem Mẹ 75
47. Tin sao được vậy 76
48. Đã bán Linh hồn 77
49. Khỏi tê liệt 78
50. Nàng bắn 14 Cha 79
51. Cứu sống cả gia đình 80
52. Anh hùng mân côi 82
53. Mẹ gật đầu 84
54. Dòng nữ cắt mũi 85
55. Bách hại linh mục 86
56. Mười hai tuổi 40 lần mổ 87
57. Thày ngải lần hạt 92
58. Tìm gậy đuổi cha 94
59. Đức Mẹ bắt cóc 95
60. Nữ Vương Nhật Bản 97
61. Mẹ là sức mạnh 98
62. Người rối đạo 100
63. Mẹ hướng dẫn 101
64. Con cưng của Mẹ 103
65. Thánh danh Mẹ 104
66. Với tử tội 105
67. Diễu cợt danh Mẹ 106
68. Hiệu lực lời cầu 107
69. Khỏi đắm tàu 108
70. Giữ lời hứa 110
71. Giấu ta đi 111
72. Rochefort 112
73. Thánh Vianey 113
74. Kẻ mù đụng áo Mẹ 114
75. Người Do Thái 115
76. Lòng tín thác 115
77. Mahomet 117
78. Cha Ogilivie 118
79. Mẹ đồng trinh 119
80. Mẹ giải phóng 120
81. Và trong giờ lâm tử 121
82. Vì danh Mẹ 122
83. Năm hoa trên mặt 123
84. Con méc Mẹ 124
85. Đóng vai Đức Mẹ 125
87. Mẹ hay thương xót 127
88. Mém đá Mẹ 128
89. Nhờ kinh Kính mừng 129
90. Xin đừng hiếp 129
91. Ánh sáng trong hang 130
92. Quỷ khuyên đừng 131
93. Yêu mẹ không 132
94. Mẹ trả tiền khấn 133
95. Bắn tượng Mẹ 134
96. Mẹ lên trời 138
97. Mẹ con thỏ thẻ 138
98. Xem kịch 139
99. Lưỡi gươm thứ tám 140
100. Dập tắt lửa 141
101. Chiến thắng Lêpan 142