Fatima dấu lạ vĩ đại
Nguyên tác: Fatima: The great Sign
Tác giả: Francis Johnston
Ký hiệu tác giả: JO-F
Dịch giả: Bùi Văn Long
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002534
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009460
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015587
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
Phần dẫn nhập 1
I. Bàn Thờ trần thế 23
II. Sứ giả của Thiên Chúa 40
III. Hỏa Ngục và những lời tiên tri 53
IV. Hướng về cao điểm 68
V. Phép lạ mặt trời 87
VI. Đối diện với thực tại 108
VII. Dâng hiến của hàng Giám mục thế giới 131
VIII. Đền tạ Mình Thánh Chúa 151
IX. Bổn phận hằng ngày 165
X. Kinh Mai Khôi 174
XI. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria: Việc đền tạ 183
XII. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria: Việc dâng hiến 196
XIII. Tượng Đức Mẹ Thánh Du 202
XIV. Thời gian hành động 216
Thư Mục 228