Manduria
Phụ đề: Jésus, Roi de la Révélation, Marie, Vierge de l'Eucharistie, parlent à de…
Tác giả: André Castella
Ký hiệu tác giả: CA-A
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003644
Nhà xuất bản: Hauteville
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích