Đức Mẹ La Vang và Giáo hội Công giáo Việt Nam
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-P
DDC: 232.215 97 - Đức Maria trong Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000444
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001205
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002535
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002789
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
Lời dẫn nhập 7
1. Chương I: Quê hương đón nhận Tin Mừng 9
2. Chương II: Quê Hương tôi và lòng ưu ái của Đức Mẹ, Biến cố La Vang 19
3. Chương III: Sự tích Đức Mẹ hiện ra tại La vang 29
4. Chương IV: "Ước mong được chết trên nền nhà thờ Đức Mẹ" Đức Mẹ La Vang và cuộc bách hại phân sáp và văn thân (1800-1889) 41
5. Chương V: La Vang trong thời xây dựng và kiến thiết (1886-1972) 51
6. Chương VI: Linh địa La Vang trong những năm khói lửa (1945-1954) 65
7. Chương VII: Các bậc vị vọng và Đức Mẹ La Vang 71
8. Chương VIII: La vang, Trung Tâm Thánh mẫu toàn quốc 85
9. Chương IX: Mẹ La Vang, Mẹ đầy ơn phúc 103
PHẦN PHỤ LỤC 115
1. Phần sử lược 115
2. Phần kinh nguyện 135
3. Phần Thi ca 147
Sách tham khảo 177