Ngày xưa có ba em bé
Tác giả: C. Barthas
Ký hiệu tác giả: BA-C
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001771
Nhà xuất bản: Fatima
Khổ sách: 20
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích