Những điều kỳ diệu và Đức Maria
Tác giả: Recueil Marial
Ký hiệu tác giả: MA-R
Dịch giả: Lm. Phêrô M. Nguyễn Ngọc Phi
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007004
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007273
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời phi lộ 7
A. Tình huynh đệ giữa các tín hữu 9
1. Đức Maria trong vùng đất không người, tình huynh đệ giữa cáckẻ thù địch 10
2. Kinh kính mừng của hòa giải 12
3. Lộ đức, cao điển hòa giải 14
4. Bình an ở cùng anh chị em 16
5. Chủng viện trong những vòng rào dây kẽm gai 20
B. Bảo vệ 24
1. Phép lạ Marne 26
2. Đức Mẹ cứu chữa một làng Hy Lạp 27
3. Sự bảo vệ oanh liệt của Đức Mẹ trong cuộc chiến Tây Ban Nha 30
C. Hai người Do Thái được cứu thoát 31
1. Được cứu thoát nhờ bài hát Ave Maria. 2. Bài hát thánh Bernadette 32
3. Những người lính được che chở 33
4. Trái chanh của người lính liên lạc 35
5. Những người lính trở nên dễ thương hơn 39
D. Từ sự bảo vệ đến sự trở lại 42
1. Một người lính và bức ảnh Đức Maria 43
2. Đức Mẹ Lombardsijde, ép rửa bằng lửa và đức tin 44
3. Cây Thánh giá cứu mạng của anh lính lê dương 47
E. Những câu chuyện về chuỗi Mân Côi 49
1. Chuỗi tràng hạt cứu nguy 50
2. Một sự che chở nhờ chuỗi Mân Côi 51
3. Những thương binh ở Petrowskaja 52
4. Đức tin truyền lan từ một anh lính trẻ, năm người lính và chuỗi tràng 53
5. Phép lạ gấp hai lần của chuỗi Mân Côi: sự giải phóng của 1 anh lính 59
F. Những người lính và cái chết 65
1. Nụ cười của người hấp hối 65
2. Di chúc của cậu con trai 66
3. Tràng chuỗi của anh lính- một di chúc của anh con trai khác 69
4. Người già muốn sống- người trẻ chấp nhận chết 69
5. Hiến tế chuộc tội của những người lính Ái nhĩ Lan 73
G. Anh dũng đức tin 74
1. Sự che chở của Đức Lộ Đức 75
2. Một dân quân bảo vệ đức trinh khiết của Đức Maria 76
3. Lòng kính trọng đối với linh mục. "Tôi là người Công giáo, tôi tin Chúa" 77
4. "Đừng có chửi rủa lănng nhục Đức Trinh Nữ nữa" 79
5. Sự chịu đựng bền bỉ của thời gian- một chứng dân đơn độc 80
H. Đời sống trong những nơi đau khổ 83
1. Giám mục Theas "rê" với Đức Mẹ để được trả tự do 84
2. Một tuần cửu nhật được nhận lời 85
3. Mẹ của tất cả các người mẹ 86
4. Sự giải thoát kỳ diệu 90
5. Một sự điều khiển sai lầm. Những người sống sót 91
6. Phạt một tên chửi rủa lăng mạ thần thánh ở trại 93
7. Thiên thần của trại 95
8. Sự hy sinh anh dũng của cha Kolbe 97
I. Những biểu tượng chuyển đổi siêu việt 100
1. Sự sống mầu nhiệm và vần thơ trong tù 101
2. Một mặt nhật (hào quang) bằng dây kẽm gai 103
3. Tràng chuỗi bằng dây chỉ thắt nút… nhưng Thánh giá thật sự 104
4. Lễ truyền chức linh mục ở Dachau. Núi Carmel máu châu báu 105
5. Giêsu, Maria! Cứu con trẻ 108
J. Tình yêu chiến thắng lòng hận thù 110
1. Cậy cúc gai bạc 111
K. Thiên thần ngăn chặn các đòn trả thù 115
1. Thiên thần với chiếc đồng hồ mặt trời 116
Lời tựa 123
Nhập đề 125
1. Tràng chuỗi cứu nạn 127
2. Tình yêu thương của Đức kitô 130
3. Đức tin của ba tôi xin được phép lạ 131
4. Đối với tràng hạt Mân Côi công nương dã nói "vâng" 132
5. Nhờ Đức Mẹ Iberes 135
6. "Lạy Nữ Vương là mẹ con" 136
7. Âm mưu tội lỗi chống lại Đức Giáo Hoàng và giấc mơ lạ thường 137
8. Được thánh hiến cho mẹ Thiên Chúa 140
9. Tràng chuỗi của Hồi Giáo 144
10. Đức Maria ở Lesotho 145
11. Một tháng kính Đức Maria đáng ghi nhớ 147
12. Dây chuyển dần đến Nước Trời 150
13. Việc chữa lành một người lính Hồi giáo 152
14. Những bóng hồng Lima 154
15. Truyền giáo Sillon 157
16. Một người anh tìn được ảnh tượng ban ơn 1 159
17. Một người anh tìm được ảnh tượng ban ơn 2 160
18. Lòng dũng cảm anh hùng của một cô bé 163
19. Những bạn trẻ hăng hái dũng cảm 164
20. Không e sợ dư luận 165
21. Nhân danh đức Tổng giám mục Westminter 166
22. Kinh "hãy nhớ" của những người đào thoát 1 167
23. Kinh "hãy nhớ" của những người đào thoát 2 170
24. Vị sứ giả của mẹ Thiên Chúa 172
25. Người mẹ đã mất nay lại tìm thấy 175
26. Tên trộm Tây Ban Nha lương thiện 1 179
27. Tên trộm Tây Ban Nha lương thiện 2 181
Mục lục 183