Fatima. Joie intime événement mondial
Tác giả: Frère Francois de Marie des Anges
Ký hiệu tác giả: AN-F
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003637
Nhà xuất bản: Maison Saint-Joseph
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 23
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích