Tại sao Mẹ chúng ta khóc?
Phụ đề: Sứ điệp mới của Mẹ Maria tại Naju, Đại Hàn
Tác giả: Julia Kim
Ký hiệu tác giả: JU-K
Dịch giả: Lê Xuân Mai
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002515
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007877
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015566
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Cung hiến  
Tựa  
Lời cầu nguyện của Julia  
Lời nói đầu  
Lời giới thiệu của Cha Raymond Spies  
Chương một: Julia Kim tại Naju Đại Hàn  
1
Chương hai: Thông điệp 18.07.1985 15
Chương ba: Ý nghĩa của từ "Tchok Pôm" 272
Chương bốn: Trả lời thắc mắc 283