Bà là ai?
Phụ đề: Chứng từ của một ký giả Tin lành
Tác giả: Wayne Weible
Ký hiệu tác giả: WE-W
DDC: 232.217 - Các việc hiện ra và các phép lạ của Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001751
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002326
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009309
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU CỦA LINH MỤC SVETOZAR 1
Lời nói đầu của tác giả 3
1. Cảnh tương tàn 6
2. Lúc Khởi đầu 12
3. Sứ Điệp 29
4. Con là con Mẹ 33
5. Hãy viết về Mễ Du 44
6. Công Việc bắt đầu lan rộng 54
7. Và tiếp tục 63
8. Cha Scotti 79
9. Tôi tin 92
10. Hãy đến mà xem 104
11. Ngôi Làng 116
12. Tiếng chim hót lúc nửa đêm 124
13. Ngưỡng cửa Thiên Đàng 134
14. Về tổ ấm 148
15. Kể chuyện 156
16. Trở lại Mễ Du 167
17. Thời Gian học hỏi 178
18. Trong phòng hiện ra 192
19. Những lúc nguy lan 203
20. Loan truyền sứ điệp 213
21. Chuyện của Rita 225
22. Hãy hoàn tất những gì con đã bắt đầu 235
23. Tiếp tục học hỏi 248
24. Lên Đường 259
25. Mary Margaret 272
26. Hoàn toàn đầu phục 280
27. Tranh cãi trong nội bộ 292
28. Sứ mạng vượt trùng dương 302
29. Milka 317
30. Mùa gặt cuối cùng 331
31. Những tiếng nói từ Mễ Du 354
Lời cuối 375
Các chú Thích 385