Trên đường Emmaus
Phụ đề: Một thoáng nhìn về việc đồng hành thiêng liêng
Tác giả: Giuse Phạm Quốc Văn, OP
Ký hiệu Tác giả: PH-V
DDC: 253.53 - Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009613
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009753
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

          “Trên đường Emmau. Một thoáng nhìn về việc đồng hành thiêng liêng” gồm 3 phần:

          - Phần I: Dẫn vào việc đồng hành thiêng liêng. Tác giả trình bày khái niệm về việc đồng hành thiêng liêng, đưa ra một số phân biệt cần thiết, một số nguyên tắc để đồng hành như: Lắng nghe, phân định kế đến là tìm hiểu nền tảng Kinh Thánh và lịch sử của việc đồng hành.

          - Phần II: Các mối tương quan trong việc đồng hành thiêng liêng. Tác giả nhấn mạnh đến việc tương quan giữa người được đồng hành với Thiên Chúa. Rồi tương quan giữa người đồng hành và người được đồng hành. Tuy vị đồng hành chỉ đóng vai trò trung gian, nhưng nếu mối tương quan này không được thiết lập đúng đắn, thì người thụ hướng ít có cơ may dò tìm ra được Thánh ý Thiên Chúa. Phần cuối tác giả đưa ra những trục trặc, những khó khăn trong mối tương quan giữa vị đồng hành và người thụ hướng.

          - Phần III: Những phẩm tính và bổn phận trong việc đồng hành thiêng liêng. Phần này tác giả trình bày những phẩm tính cần thiết và những nhiệm vụ của cả vị đồng hành và người thụ hướng.