Giới thiệu ngôn sứ Thánh Kinh
Phụ đề: Trào lưu Ngôn sứ. Bản văn. Con người. Sứ điệp
Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang, PSS
Ký hiệu tác giả: PH-Q
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014042
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 1181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014043
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 1181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích