Ngôn sứ xưa và nay
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015499
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0015676
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015677
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÔN SỨ KINH THÁNH  
I. Trào lưu ngôn sứ ở miền Cận Đông cổ 24
II. Sách Ngôn sứ và Thư Quy Kinh Thánh 31
1. Thư quy Kinh Thánh Cựu Ước 32
2. Những sánh Ngôn sứ trong Thư quy Kinh Thánh 33
III. Những dạng thái trào lưu Ngôn sứ Kinh Thánh 35
 1. Ý nghĩa từ " ngôn sứ" 35
2. Việc sử dụng từ "nâbi" trong Cựu Ước 36
3. Các thuật ngữ song song với từ "nâbi" 38
4. Có bao nhiêu ngôn sứ Kinh Thánh? 39
4.1. Những nhóm ngôn sứ 39
4.2. Những ngôn sứ vô danh 40
4.3. Những ngôn sứ Nam Nữ được nêu danh 40
4.4. Những ngôn sứ giả 43
4.5. Những nhân vật Kinh Thánh nhận tước hiệu Ngôn sứ 43
IV. Nguồn gốc trào lưu ngôn sứ Kinh Thánh 44
1. Những nhóm xuất thần 48
2. Các ngôn sứ triều đình 50
3. Các ngôn sứ và thánh chiến 51
4. Những ngôn sứ văn sĩ 52
4.1.  Những người của Lời 55
4.2. Phạm vi và ý nghĩa thông điệp ngôn sứ 58
V. Ngôn sứ và tình trạng ngôn sứ 61
VI. Ngôn sứ giữa dòng lịch sử 65
1. Trào lưu ngôn sứ và vương quyền 65
2. Trào lưu ngôn sứ và trường phái biên soạn 66
2.1. Trường phái Đệ Nhị Luật 66
2.2. Trường phái Tư tế 67
2.3. Những văn bản ngôn sứ 67
VII. Trào lưu ngôn sứ sau thời lưu đày 68
1. Các Ngôn sứ đối mặt với thực tế trở về 68
2. Những Ngôn sứ thời vua Akháp, Ítraen (875-853 Tcn) 71
2.1. Cuộc đối đầu giữa ngôn sứ và vua 72
2.2. Ngôn sứ và các ngôn sứ 72
2.3. Êlisa và việc kết thúc nhà Akháp 73
VIII. Trào lưu ngôn sứ: Những chỉ trích tôn giáo và xã hội 75
IX. Ítraen giữa các quốc gia láng giềng 78
X. Những sấm ngôn trên các quốc gia 82
XI. Những thành phố thường được nói đến trong các sách ngôn sứ 85
1. Ninivê 86
2. Tyr 87
3. Babylon 88
XII. Từ vựng và những thành ngữ ngôn sứ 90
1. Một lời nói đến từ Thiên Chúa 91
1.1. Ngôn sứ giữa bàn tay Thiên Chúa 91
1.2. Ngôn sứ dưới ảnh hưởng Thần Khí Thiên Chúa 92
1.3. Ngôn sứ, sứ giả Thiên Chúa 92
2. Một lời thiên cảm 94
3. Một lời dấn thân 95
3.1. Lời Thiên Chúa gửi đi 95
3.2. Lời kèm theo những hành vi biểu tượng 96
3.3. Lời huy động những người nhận được 98
XIII. Ngày của Chúa  99
Ngôn sứ Giôen và Ngày của Chúa 100
XIV. Làm thế nào biết những ngôn sứ giả? 103
1. Người bói toán, thầy bói, người đoán mộng, bùa chú và pháp sư 104
2. Thông điệp các ngôn sứ giả 105
3. Điều gì khiến các ngôn sứ giả đặt cược 107
4. Dấu hiệu xác thực lời tiên tri 108
5. Khi Thiên Chúa làm cho vấn đề nhầm lẫn 109
XV. Trào lưu ngôn sứ và huyền bí (khải huyền) 110
XVI. Lời tiên tri châm dứt và mong đợi thời cánh chung với sứ ngôn trở lại 113
CHƯƠNG II: NGÔN SỨ, NGƯỜI ĐI VÀO CUỘC ĐỜI  
I. Tóm lược bối cảnh niên đại từ năm 750 đến 500, tương ứng khởi đầu phần lớn các văn bản Ngôn sứ Cựu Ước 117
II. Ơn gọi Ngôn sứ  127
1. Ngôn sứ Isaia 127
2. Ngôn sứ Amốt 151
2.1. Bối cảnh kinh tế thế giới thuận lợi 154
2.2. Amốt một nông dân trong thành phố tạo bạo 156
2.3. Ngày và thời gian trong giai đoạn này 157
2.4. Tên Amốt 158
2.5. Nơi xuất xứ: Tưcôa 159
2.6. Hoạt động Amốt 160
2.7. Amốt 3,3-8 và 7,15: Kinh nghiệm ơn gọi 161
2.8. Một chứng minh và một lời cầu xin 162
2.9. Một lời cảnh báo 163
3. Ngôn sứ Giêrêmia 166
Tóm lược bối cảnh lịch sử thời ngôn sứ Giêrêmia 171
A. Giêrêmia trong thời đại mình 171
B. Giêrêmia trước những biến động chính trị tại Giuđa 176
C. Ơn gọi Giêrêmia (Gr1,4-10) 181
III. Thân mật thần thiêng 189
1. Ngôn sứ- một nhà thần bí 189
2. Khabacúc, người cầu nguyện 190
3 Sứ mệnh khắc nghiệt của ngôn sứ 194
4. Người gặp gỡ Chúa 195
5. Những ngôn sứ nói với Thiên Chúa 196
IV. "Gánh nặng" Giavê 201
1. Số phận ngôn sứ 201
2. Ngôn sứ sống thân mật với Thiên Chúa cũng bị bắt bớ nhiều nhất 202
3. Ngôn sứ và cuộc Khổ nạn 205
4. Giêrêmia và nỗi cô đơn 205
5. Ngôn sứ phản ứng trước đau khổ 208
6. Môsê dưới áp lực những chỉ trích 212
CHƯƠNG III: NGÔN SỨ, NGƯỜI NÓI VỚI CON NGƯỜI  
I. Ngôn sứ: Những chủ đề chính 223
1. Sứ điệp ngôn sứ 223
2. Ngôn sứ: Người bênh vực một lý tưởng 225
3. Ngôn sứ: Một thi sĩ 226
4. Ngôn sứ làm Luật! ( Lời tiên tri và thể chế) 227
5. Ngôn sứ dẫn vào tương lai 228
II. Nội dung sứ điệp 230
1. " Yêu với tình âu yếm" 231
2. Thực hành công lý 244
3. Sự kiện trở thành biến cố 245
4.Tôn kính 247
5. Thiên Chúa- Đấng Thánh của Ítraen (Is 1,4) 248
III. Các Ngôn sứ và chính trị 250
1. Isaia và chính trị 252
2. Tranh chấp 254
IV. Các Ngôn sứ và Chúa Kitô 256
1. Các Ngôn sứ loan báo Đấng Kitô 257
2. Thiên Chúa đến 258
3. Và vị ngôn sứ Tân Ước xuất hiện 261
 CHƯƠNG IV: CON NGƯỜI TRƯỚC NHỮNG NGÔN SỨ  
I. Ngôn sứ thật và giả 264
II. Kẻ ba hoa bị nghi ngờ 266
III. Những Ngôn sứ thật và giả 267
IV. Hai hậu quả của sứ mệnh ngôn sứ 270
1. Cầu nguyện 270
2. Đau khổ 271
V. Một số tiêu chuẩn cho hôm nay 272
VI. Một lời nói vắng mặt 273
CHƯƠNG V: HÔM QUA... HÔM NAY  
I. Lệch cán cân 282
1. Làm thế nào để tạo nên những người nghèo 283
2. Chu kỳ địa ngục 285
3. Những hình phạt đe dọa con người 286
4. Thoát khỏi đồi bại 287
5. Mỗi người đều bị đe dọa 287
6. Lời kêu gọi tiên tri 289
7. Một sự thật không có tình yêu là một sứ thật bị phản bội 289
II. Chính trị thế giới mới 290
1. Một thế giới mới 291
2. Cần thiết thay đổi não trạng 293
3. Men các ngôn sứ mém vào làm dậy bột 295
4. Hy vọng thiên đường tìm thấy lại 296
5. Công bình Thiên Chúa không có ranh giới 298
III. Những người mang ánh sáng 300
1... vượt ra khỏi vòng vây truyền thông 301
2... dấy lên một người mang lại ánh sáng 302
3... Người trao ban cuộc sống của mình 305
4... dấu chỉ vượt qua cái chết 305
IV. Những ngôn sứ giữa chúng ta 306
V. Ngôn sứ là ai? 314
1. Ngôn sứ không phải người thiên khải 318
2. Ngôn sứ không phải thầy bói 319
3. Lời tiên tri như tranh chấp quyền lực triệt để 320
4. Ngôn sứ, người nghèo của Thiên Chúa 323
VI. Cho một Giáo hội Ngôn sứ 327
VII. Đời tu trì - dấu chỉ ngôn sứ 332
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN  
Hy vọng 339
THƯ MỤC 341
CÁC TÁC PHẨM 343