Theo dấu các ngôn sứ
Tác giả: Lm. Gioan B. Hoàng Văn Khanh
Ký hiệu tác giả: HO-K
DDC: 223 - Các sách Lịch sử và Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013416
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 3
Dàn bài tổng quát 9
Chương I: Ngọn nguồn ngôn sứ 13
Chương II: Phong trào ngôn sứ tại Israel 22
Chương III: Đại cương về ngôn sứ 29
Chương IV: Elia và Elisê 44
Chương V: Các ngôn sứ thế kỷ VIII (Tại vương quốc Israel) 53
Chương VI: Các ngôn sứ tại Giuđa (Thế kỷ thứ VIII tcn) 81
Chương VII: Các ngôn sứ thời Giêrusalem sụp đổ 111
Chương VIII: Các ngôn sứ thời lưu đầy 137
Chương IX: Các ngôn sứ thời phục hưng 163
Chương X: Ngôn sứ và khải huyền 182
Chương XI: Ngôn sứ và Tân ước 196
Thay lời kết 208
Thư mục 214