Les psaumes commentés par la Bible
Phụ đề: PS. 1-50
Tác giả: Pierre .Guichou
Ký hiệu tác giả: GU-P
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012207
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích