Le psautier liturgique
Tác giả: Un Chartreux
Ký hiệu tác giả: CH-U
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011629
Nhà xuất bản: Editions de L'oeuvre
Năm xuất bản: 1944
Khổ sách: 24
Số trang: 387
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích