Ngôn sứ - Người của Lời và người của tình yêu
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015810
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015811
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015812
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Lời dẫn 7
1. Thiên Chúa chọn và gọi 9
2. Lắng nghe và đón nhận Lời Chúa 19
3. Sẵn sàng vì sứ vụ của Thiên Chúa 33
4. Mời gọi và đáp trả 45
5. Chúa kiên nhẫn với người được chọn 57
6. Tình yêu Chúa tẩy sạch tội lỗi 67
7. Thiên Chúa chăm sóc con người 79
8. Mối tương giao cá vị 87
9. Mục tử nhân lành 95
10. Lòng từ ái của Chúa 105
11. Trở về với Đấng từ bi và nhân hậu 117
Lời kết 133
Sách tham khảo 135