Les Psaumes prière de tous les temps
Phụ đề: Thèmes et images du psautier
Tác giả: René Schweitzer
Ký hiệu tác giả: SC-R
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004288
Nhà xuất bản: Ligel
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích