Prophète qui es-tu?
Phụ đề: le prophétisme avant les prophètes
Tác giả: Louis Monloubou
Ký hiệu tác giả: MO-L
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012835
Nhà xuất bản: Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 17
Số trang: 256
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích