Les psaumes commentés par la Bible
Phụ đề: Ps. 101-150
Tác giả: Pierre .Guichou
Ký hiệu tác giả: GU-P
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011949
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 17
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích