Psaumes d'Israel et harmonies chrétiennes
Phụ đề: Prier en Église dans le Christ
Tác giả: Jean-Marie Martin
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004281
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 365
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích