Les Psaumes
Tác giả: P. Drijvers, O.C.S.O
Ký hiệu tác giả: DRI
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011410
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 21
Số trang: 221
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích