Lược sử Giáo xứ Liễu Đề (1631 - 2006)
Phụ đề: Kỷ niệm 375 năm đón nhận Tin mừng, 100 năm xây dựng thánh đường
Tác giả: Ủy Ban Năm Thánh Giáo xứ Liễu Đề
Ký hiệu Tác giả: UYB
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả Kỷ yếu về Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013664
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tòa ân giải tối cao (bản gốc) 5
Tòa ân giải tối cao (bản dịch) 7
Lời giới thiệu của cha xứ Giuse Lê Thành Tâm 8
Lời tựa 9
Dẫn vào lược sử 10
Chương I: Giáo xứ Liễu Đề thời kỳ khai sinh đón nhận Tin mừng, thời kỳ thử thách đến thời kỳ phát triển (1527-1939) 13
Chương II: Công cuộc phục hưng và phát triển của Giáo xứ qua những biến động xã hội (1940-1955) 51
Chương III: Giáo xứ trong sự gìn giữ của Chúa Thánh Thần và phát triển (1955-2006) 77
Phụ chương 129
Kinh năm thánh 145