Kỷ yếu xứ Nam Định - Địa phận Hà Nội
Phụ đề: Kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Đức Bà 1895 - 1995
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003472
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích