Phụ trương Giáo hội Công giáo Việt Nam niên giám 2005
Tác giả: Văn Phòng Tổng Thư Ký HĐGMVN
Ký hiệu tác giả: VAN
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006978
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích