Kỷ yếu khóa III (2012 - 2020) - Hãy đến vùng ngoại biên
Phụ đề: Lớp thánh Giuse Hiền. Khóa III Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013501
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013502
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: VỀ KHÓA III  
Thánh quan thầy Guise Hiền 8
Các Đấng Bản Quyền 10
Ban Giám Đốc và các Cha nội trú 14
Quý cha giáo nội trú 16
Anh em lớp thánh Giuse Hiền 20
LỜI CHA  
Linh mục với Đức Mẹ 25
Bài giảng Lễ Khai Giảng 2013 30
Mục tử 5G 35
Những tiếng gọi 40
PHẦN II: TRỞ NÊN NGƯỜI MỤC TỬ  
Các chiều kích đạo tạo 45
Chiều kích Nhân Bản 49
Chiều kích Thiêng Liêng 51
Chiều kích Tri Thức 53
Chiều kích Mục Vụ 58
Hoạt động Thể Thao 60
Hoạt động Văn Nghệ 63
PHẦN III: THEO DÒNG SỰ KIỆN  
Lễ khai giảng đầu tiên 66
Tuần lịnh thao tháng Tu Đức 68
Lãnh Tu Phục 70
Lãnh tác vụ Đọc Sách 74 
Lãnh tác vụ Giúp Lễ  78 
Tuần linh thao cuối khóa 88 
Nhận bài sai năm Tập Vụ 92 
Nhận Bằng Tốt Nhiệp 94 
Mừng lễ Quan Thầy  103 
PHẦN IV: ĐẾN VÙNG NGOẠI BIÊN  
Truyền giáo - Hành trình yêu thương  108 
Em hỏi anh em sao anh đi tu?  112 
Đời dâng hiến  114 
Hành trình theo Chúa  116 
Hành trình ơn gọi - Đi ra khỏi bản thân  119 
Lì  121 
Tình bạn trong đời sống cộng đoàn 123
Cuộc sống là những mối tương quan  136 
Chủng sinh với đời sống thinh lặng  128 
"Lắng nghe" - Chút tản mạn  129 
Sống mầu nhiệm nhập thể...  131 
Cùng Thầy Giêsu tôi ra vùng ngoại vi  133 
Hành trang ra vùng ngoại biên  135 
Những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa  139 
Cảm nghiệm về một chuyến tông đồ hè  141 
Chuyện ở miền núi  143 
Lời huấn từ của Đức Cha cố Giuse  146 
Đi...  148 
Đừng sợ!  151 
Gửi chút gì để nhớ  153 
PHẦN V: LƯU DẤU THỜI GIAN  
Lưu dấu thời gian 155