Kỷ yếu Giáo phận Qui Nhơn
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011806
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 29
Số trang: 528
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích