Kỷ niệm 60 năm thành lập Chủng viện Mẫu Tâm Bùi Chu
Phụ đề: Ất Mùi xưa 1955, Ất Mùi nay 2015
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Hòa Kiên, Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011041
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 4
 Lời giới thiệu 5
Tự sự 7
1. “Người trồng cây mong ngày ăn quả 9
2. Mục đích - tôn chỉ - tâm niệm 9
3. Danh hiệu Mẫu Tâm 10
4.  Ngày khai trường 11
5. Hết mình vì chiên 11
6. Đức kính ái 12
7. Tâm tình tạ ơn 12
8. Giám mục của Chủng viện Mẫu Tâm Bùi Chu 14
9. Cha giám đốc kính yêu 15
10. Đối đầu 17
11. Đối thoại 17
12. Muốn lên trời 18
13. Chủng viện Mẫu Tâm 19
14. Đọc kinh lần hạt 20
15. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ 21
16. Tâm tình đoàn con 21
17. Cựu chủng sinh Mẫu Tâm họp mặt. 22
18. Vui cùng người vui 24
19. Treo đầu dê 25
20. Quan - quách 26
21. Mừng kỷ niệm 60 năm 27
22. Cấm phòng 28
23. Gia đình 29
24. Câu đối đổi đời 30
25. Nguồn ơn bí tích 31
26. Lời tâm sự 31
27. Hạnh phúc gia đình 32
28. Có một Tổ quốc 34
29. Sáu năm một đức 35
30. Truyền thông và chia sẻ 36
31. Tinh thần tiết kiệm 37
32. Kiến kiện sơ 38
33. Nhà thờ Tin Lành à! 38
34. Vui sống 39
35. Nghiện nói 39
36. Kèn thôi đôi  
37. Một dấu phảy 40
38. Ít & nhiều 41
39. Thuốc lo không lợi lộc gì - không bổ béo gì 42
40. Đức Giáo Hoàng 43
41. Chữ “cự” 43
42. Nói và làm 44
43. Tôn trọng thánh đường 44
44. Mất mạng 45
45. Nghiêm trang im lặng trong nhà thờ 46
46.  Nhớ cảnh chăn trâu 46
47. Giây phút đầu ngày 47
48. Tên tỉnh thành Việt Nam 48
49. Một câu nhớ đời  49
50. Thú cảnh chăn trâu 49
51. Hội thánh không làm chính trị 50
52. Xin Đức Mẹ 50
53. Chữ & tâm 51
54. Bà cố đức cha qua đời 51
55. Thánh giuse 52
56. Marias! 53
57. Thánh gioan tiền sứ 54
58. Tinh thần đạo đức 54
59. Thánh vinh sơn 55
60. Tháng Mân Côi 56
61. Vải màn che mắt thánh 56
62. Chủng viện Mẫu Tâm 57
63. Với Công đồng Vatican ii 58
64. Lên án "tử hình" 59
65. Chớ lầm 59
66. “Ba phải” 60
67. Nhìn lại đức ái 61
68.  Gà tre đe gà cồ 62
69. Giáo hội đổi mới 62
70. Chầu Thánh Thể 62
71. Giữ chay rước lễ 63
72. Hai con dê qua cầu 64
73. Năm đức tin 65
74. Xin theo học bà Huyện Thanh Quan 66
75. Hay ho! 66
76. Lo lắng cho hàng giáo sĩ 67
77. Chớ đạp dùi 67
78. Đơn giản lễ nghi 68
79. Thánh đa minh. 69
80. Giảng trong lễ 69
81. “Nữ giám mục”! 70
82. Thắp nền chầu cha phó 70
83. Thiên Chúa thiêng liêng 72
84. Đồng hồ cổng 73
85. Thiên Chúa là cha tôi - hằng xem sóc tôi (1) 74
86. Núi Tarbo 75
87.  Thiên Chúa là cha tôi - hằng xem sóc tôi (2) 76
88. Chủng viện Mẫu Tâm tuổi gì?  77
89. Thiên Chúa là cha tôi - tôi kêu cầu Chúa 78
90. Ngọc lan mang thơ 79
91. Thiên Chúa là cha tôi - tôi yêu mến Ngài 80
92. Bộ kinh rước lễ 81
93. Thiên Chúa Ba Ngôi 82
94. Cấu trúc giờ kinh tối 83
95. Thiên Chúa tạo thành 83
96. Được phê bằng thơ 84
97. Thiên Chúa cực thánh 85
98. Công đồng Vaticano II 86
99. Thiên Chuán nhân lành 86
100. Có ba phép 87
101. Truyện con kiến 88
102. Sửa chữa sai lầm 89
103. Kiến kiện cha 90
104. Kiến kiện ban truyền thông 91
105. Lĩnh ơn rồi hãy cảm ơn 91
106. Kiến kiện thầy 92
107. Ngẫm về sự chết 93
108. Học kinh bổn và tuần chầu 93
109. Nội ngữ chín muồi 94
110. Lớp “40” lịch sử 94
111. Lớp 40 - cảm nghiệm 95
112. Nhìn lại 96
113. Thực hiện tam đích 97
114. Lớp 40 - Xuất hành 98
115. Ghi ơn Mẹ 98
116. Lớp 40 - 5 tiêu chí 99
117. Kìa Hà Lạc... Nọ Cam Đường 101
118. Hết mà còn 101
119. Bữa ăn huynh đệ 102
120. Thơ điếu 103
121. Được chọn 105
122. Thăm trường cũ 106
123. Chuyện đi thi 106
124. Hoa hái sớm 108
125. Nhệch chết oan 109
126. Thẳng bờm và phú ông 110
127. Nửa hành trình 111
128. Cô tịch 111
129. Số tốt 112
130. Xin Mẹ thương 112
131. Vào đội hoa 113
132. Cha giám đốc Mighê 113
133. Trước cái chết 114
134. Phương thế 116
135. Viết bùn lấm 117
136. Vào ca đoàn 117
137. Tâm tình tạ ơn 118
138. Kinh cầu cho Công đồng 119
139. Mất bài 120
140. Ý nghĩa tập kỷ yếu 121
141. Tình mẹ 122
142. Các linh mục còn lại GPBC sau năm 1954 123
143. Dùng từ chuần xác 124
144. Đám tang đám tiệc 126
145. Tinh thần vượt khó 127
146. Mẫu tâm Mẹ (bài hát) 127
147. Đối mặt 128
148. Carnival 129
149. Bút danh “đục cùn” 129
150. Ở vậy và chịu vậy 130
151. Các linh mục cháu Mẫu Tâm 131
152. Lỗi tại tôi một đàng 132
153. Vui ngày họp mặt 133
154. Bà mẹ tinh thần 134
155. Cựuchủng sinh Mẫu Tâm 135
156. Chức phận hàng tư tế 136
157. Tôi là chủng sinh 137
158. Tập “thơ ca giáo lý” 138
159. Giống lúa đặc sản Chủng viện Mẫu Tâm 139
160. Môi sinh 140
161. Cuộc thụ phong giám mục của Đức cha Giuse Phạm Năng Tĩnh 141
162. Tâm tình 142
163. Kỳ nghỉ 143
164. Đôi nét về Chủng viện Mẫu Tâm Bùi Chu 149
165. Đâu hơn? 151
166. Học, học! 152
167. Bệnh “thiếu - thừa” 153
168. Quis ut deus 154
169. Thánh giá giữa đời 154
170. Trẻ - già 155
171. Dấu ấn người cha 157
172. Sao vậy 158
173. Obediens - vâng phục 159
174. Rèn luyện 160
175. Bệnh ung thư 160
176. Sống 161
177. Kéo long cốt 161
178. Sống hòa đồng 162
179. Sống sao 163
180. Tiền tài = tiền tai 163
181. Ngân khánh Chủng viện Mẫu Tâm 164
182. Chiếc bô mới 165
183. Món nợ hai thế kỷ 166
184. Không đọc “vinh danh” 167
185. Mẹ đoàn chủng sinh 168
186. Giải trí 169
187. Tiếng chuông trường 170
188. Một biên bản quý 170
189. 50 năm Chủng viện Mẫu Tâm 171
190. Thời giờ là vàng ngọc 172
191. Phần mộ 174
192. Khứ - hồi. 174
193. Lòng người 175
194. Luyến nhớ và nhìn lại 176
195. Tiễn biệt người cha 177
196. Sống, sống, sống 178
197. Nỗi buồn 179
198. Chân dung người cha 179
199. Nên người 180
200. Bác ái ngược 182
201. La tinh giọng việt 184
202. Cử điệu trong giờ kinh 184
203. Comedite et bibite 185
204. Hòa mình 186
205. Các giáo phận Việt Nam 187
206. Kinh cầu cho Công đồng Vatican II 188
207. Tình mẫu tử 189
208. Môi sinh 190
209. Hệ thống chữ viết tắt 191
210. Cổng sanh 192
(từ số 211 đến số 363, các tác giả sẽ thực hiện, nếu điều kiện cho phép) 193
363. Niên biểu 207
364. Các đoàn CCSMT mừng kỷ niệm 210
365. Hiện tình các đoàn CCSMT 216
(Không số): hướng tới năm 2017 217
Trước khi dừng bút 220