Giáo hội Công giáo Việt Nam. Niên giám 2004
Phụ đề: Năm thánh truyền giáo
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001856
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 959
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001857
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 959
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001858
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 959
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 959
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007077
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 959
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của nhà xuất bản tôn giáo 11
Lời giới thiệu của Hồng y P.G Phạm Đình Tụng 13
Lời nói đầu 14
Hình Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II và các Việt Nam 17
Vài điều qui ước 33
Chương I. Đôi nét lịch sử Giáo hội Công giáo 37
Chương II. Niên biểu lịch sử Giáo hội 43
Chương III. Các vị Giáo hoàng trong Giáo hội 62
Chương IV. Các công đồng chung và thương hội đồng trong lịch sử 90
I. Một vài khái niệm về công đồng 90
II. Liệt kê 21 công đồng chung 91
III. Vài nét khái quát về công đồng chung Vaticano II 94
IV. Thượng hội đồng Giám mục 98
Chương V. Phẩm trật và tổ chức trong Giáo hội Công giáo 100
I. Phẩm trật trong Giáo hội 100
II. Giáo triều Roma 103
III. Quốc gia Vatican 110
IV. Các tổ chức công giáo quốc tế 120
Chương VI. Hội thánh trong tình hiệp thông 122
I. Các giáo hội Công giáo đông phương 123
II. Các Giáo hội Đông Phương tách biệt 129
III. Các giáo hội cải cách 131
IV. Đại kết 134
V. Đối thoại liên tôn 139
Chương VII. Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ Giáo hội 146
Chương VIII. Lịch phụng vụ Roma 153
Chương IX. Số liệu thống kê về Giáo hội toàn cầu 167
Chương X. Lịch sử Giáo hội Công giáo Việt nam 183
I. Thời kỳ khai sinh 187
II. Thời kỳ hình thành 190
III. Thời kỳ thử thách 192
IV. Thời kỳ phát triển 197
V. Thời kỳ trưởng thành 199
Chương XI. Niên biểu Công giáo Việt Nam 204
Chương XII. Danh sách các thánh Việt Nam 226
Chương XIII. Một số văn kiện quan trọng của Giáo hội Việt Nam 235
1. Sắc chỉ Venerabilium Nostrorum 235
2. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 240
3. Thư chung 2001 của HĐGMVN 248
Chương XIV. Liệt kê các giáo tỉnh giáo phận hiện nay 256
A. Sơ đồ phát triển các giáo phận ở Việt Nam 256
B. Danh sách các giáo tỉnh, Giáo phận hiện nay 260
Chương XV. Danh sách các Giám mục 263
1. Danh sách các Giám mục GHCG VN 263
2. Danh sách các Giám mục Việt Nam 276
3. Khẩu hiệu các Giám mục Việt Nam 278
Chương XVI. Hội đồng Giám mục Việt Nam 281
I. Cơ cấu tổ chức 281
II. Danh sách ban thường vụ 284
Chương VII. Các chủng sinh ở Việt Nam 288
Chương XVIII. Các tổ chức tu trì tại Việt Nam 305
I. Giới thiệu các tổ chức tu trì tại Việt Nam 305
II. Các tổ chức tu trì dành cho nam giới 307
III. Các tổ chức tu trì dành cho nữ giới 357
Chương XIX Các tổ chức Công giáo tiến hành 423
Chương XX. Giáo hội và các dân tộc thiêu số ở Việt Nam 454
A. Đôi nét về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 455
B. Vài nét về lịch sử truyền giáo cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 466
Chương XXI. Giáo hội Việt Nam trong tình hiệp thông 483
Chương XXII. Đức Mẹ Lavang: Mẹ giáo hội Việt Nam 503
Chương XXIII. Các số liệu thống kê về hiện tình Giáo hội Việt Nam 511
Chương XXIV. Tổng Giáo phận Hà Nội 517
Chương XXV. Giáo phận Hải Phòng 531
Chương XXVI. Giáo phận Vinh 538
Chương XXVII. Giáo phận Bùi Chu 550
Chương XXVIII. Giáo phận Bắc Ninh 561
Chương XXIX. Giáo phận Hưng Hóa 569
Chương XXX. Giáo phận Phát Diệm 578
Chương XXXI. Giáo phận Thanh Hóa 585
Chương XXXII. Giáo phận Thái Bình 593
Chương XXXIII. Giáo phận Lạng Sơn 601
Chương XXXIV. Tổng Giáo phận Huế 611
Chương XXXV. Giáo phận Qui Nhơn 624
Chương XXXVI. Giáo phận Kontom 633
Chương XXXVII. Giáo phận Nha trang 651
Chương XXXVIII. Giáo phận Đà Nẵng 672
Chương XIL. Giáo phận Ban Mê Thuật 683
Chương XL. Tổng Giáo phận Tp. HCM 692
Chương XLI. Giáo phận Vĩnh Long 729
Chương XLII. Giáo phận Cần Thơ 741
Chương XLIII. Giáo phận Mỹ Tho 757
Chương XLIV. Giáo phận Đà Lạt 771
Chương XLV. Giáo phận Long Xuyên 790
Chương XLVI. Giáo phận Phú Cường 811
Chương XLVII. Giáo phận Xuân Lộc 825
Chương XLVIII. Giáo phận Phan Thiết 857
Phụ lục: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Hải Ngoại 867