Nhà thờ lớn Phát Diệm
Tác giả: TGM. Phát Diệm
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả Kỷ yếu về Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005411
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 42
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích