Nhà thờ lớn Phát Diệm
Tác giả: TGM. Phát Diệm
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005411
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 42
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014651
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 42
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích