Giáo hội Công giáo Việt Nam. Niên giám 2016
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008989
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 1202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TOÀN CẦU  
CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 1
CHƯƠNG II: NIÊN BIỂU LỊCH SỬ GIÁO HỘI 13
CHƯƠNG III: CÁC VỊ GIÁO HOÀNG TRONG GIÁO HỘI 33
CHƯƠNG IV: CÁC CÔNG ĐỒNG CHUNG VÀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG TRONG LỊCH SỬ 67
1.  Một vài khái niệm vể Công đồng 67
2.  Danh sách 21 Công đồng Chung 68
3.  Vài nét khái quát về Công đồng Chung Vaticanô II 70
4.  Thượng Hội đồng Giám mục 74
CHƯƠNG V: PHẨM TRẬT VÀ TỔ CHỨC TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 79
1.  Phẩm trật trong Giáo Hội 79
2.  Giáo triều Rôma: các Bộ, Toà án, Hội đổng, Văn Phòng, Cơ quan, Uỷ ban 82
3.  Quốc gia Vatican 93
4.  Các tổ chức Công giáo Quốc tế (69 tổ chức) 97
CHƯƠNGVI: HỘI THÁNH TRONG TÌNH HIỆPTHÔNG 105
1.  Các Giáo hội Công giáo Đông Phương 106
2.  Các Giáo hội Đông Phương tách biệt 111
3.  Các Giáo hội cải cách 113
4.  Đại kết Đông phương, Đại kết Kitô giáo, các cơ quan đại kết 117
5.  Đối thoại liên tôn: Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác 122
CHƯƠNG VII: ĐỨC TRINH NỮ MARIA LÀ MẸ GIÁO HỘI 128
1. Nỗi lòng người Mẹ qua những lẩn hiện ra 129
2. Tước hiệu Mẹ Giáo hội 131
3. Bí mật thứ ba của Fatima 135
CHƯƠNG VIII: LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA VÀ NHỮNG NGÀY LỄ CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM 138
Bảng tính lịch Phụng vụ (2016-2039) 151
CHƯƠNG IX: SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ GIÁO HỘI TOÀN CẦU 152
Số liệu thống kê về Công giáo ở các nước trên thế giới (207 nước và cộng đổng) 153
Tổng kết thống kê GHCG vễ nhân sự, giáo dục, xã hội, bí tích 165
Thống kê về một số tôn giáo lớn 167
PHẦN II: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG DÒNG LỊCH SỬ  
CHƯƠNG X: LƯỢC SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 171
1. Con đường Nhập thể - Cứu độ 171
2. Thời kỳ khai sinh (1533-1659) 174
3. Thời kỳ tăng trưởng (1659-1802) 176
4. Thời kỳ phát triển (1802-1960) 178
5. Thời kỳ trưởng thành (1960-đến nay) 188
CHƯƠNG XI: NIÊN BIỂU CÔNG GIÁO VIỆT NAM 195
CHƯƠNG XII: CÁC THÁNH VIỆT NAM 204
1. Danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam 204
2. Các vị chứng nhân khác đang được Giáo hội tiến hành điểu tra tuyên thánh 212
CHƯƠNG XIII: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HOÁ 213
1. Công cuộc quan trọng, cẩn thiết và cấp bách 214
2. Tân Phúc Âm hoá là gì? 215
3. Tần Phúc Âm hoá nhắm mục đích gì? 216
4. Ba yếu tố trong công cuộc Tân Phúc Âm hoá 217
5. Ra khơi để Tân Phúc Âm hoá 219
CHƯƠNG XIV: DANH SÁCH CÁC GIÁO TỈNH VÀ GIÁO PHẬN HIỆN NAY  
1. Sơ đổ phát triển các giáo phận ở Việt Nam 226
2. Danh sách các giáo tỉnh, giáo phận hiện nay 227
CHƯƠNG XV: DANH SÁCH CÁC GIÁM MỤC 234
1.  Các giám mục GHCGVN sắp theo giáo phận từ lúc thành lập đến nay 234
2.  Các giám mục Việt Nam từ 1933-2016 sắp theo mẫu tự 245
3.  Các giám mục Việt Nam từ 1933-2016 sắp theo ngày bổ nhiệm 248
4.  Quan hệ giữa Toà Thánh Vatican và Việt Nam 254
CHƯƠNG XVI: HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 255
1. Cơ cấu tổ chức 255
2. Hoạt động của các cơ quan trực thuộc 257
3. Danh sách Ban Thường vụ và các Uỷ ban từ 1980-2019 264
4. Tên các trang web gẩn gũi với tín hữu Công giáo Việt Nam 271
CHƯƠNG XVII: CÁC CHỦNG VIỆN Ở VIỆT NAM 273
1. Lược sử từ đấu đến năm l975 273
2. Các chủng viện Việt Nam sau năm 1975 279
3. Chương trình đào tạo linh mục tại các Đại chủng viện 285
CHƯƠNG XVIII: CÁC TỔ CHỨC SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN Ở VIỆT NAM 292
1. Giới thiệu các tổ chức sống đời thánh hiến 292
2. Các tổ chức dành cho nam giới (47 tổ chức) 297
3. Các tổ chức dành cho nữ giới (98 tổ chức) 331
CHƯƠNG XIX: CÁC TỔ CHỨC CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH 389
1. Giới thiệu chung về các tổ chức CGTH 389
2. Giới thiệu từng tổ chức (24 tồ chức) 392
3. Danh sách các đoàn thể và giới tông đổ giáo dân của TGP.TP.HCM 434
CHƯƠNG XX: GIÁO HỘI VÀ CÁC DÂN TỘC THlỂU SỐ Ở VIỆT NAM 438
1.  Đôi nét vể các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 439
2. Vài nét về lịch sử truyền giáo cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 447
3. Tiếp bước thừa sai giữa người sắc tộc thiểu số Việt Nam 454
CHƯƠNG XXI: GIÁO HỘI VIỆT NAM TRONG TÌNH HIỆP THÔNG 460
1.  Sự hiệp thông dựa vào hiện trạng tôn giáo của Việt Nam 460
2. Thực hiện chương trình hiệp thông 464
3. Những lĩnh vực hiệp thông mới 467
CHƯƠNG XXII: ĐỨC MARIA LÀ MẸ GIÁO HỘI VIỆT NAM 470
1.  Những khuôn mặt nữ thần mang tính tiên tri 470
2.  Bức Chân dung Mẹ Maria trong buổi truyền giáo ban đầu 471
3.  Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với Đức Mẹ La Vang 477
CHƯƠNG XXIII: CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ HIỆN TÌNH GIÁO HỘI VIỆT NAM  480
Giáo tỉnh Hà Nội 485
Giáo tỉnh Huế 488
Giáo tỉnh TPHCM 491
PHẦN IIII: HIỆN TÌNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO TỈNH HÀ NỘI  
Chương 24: Tổng Giáo Phận Hà Nội 497
Chương 25: Giáo Phận Bắc Ninh 517
Chương 26: Giáo Phận Bùi Chu 534
Chương 27: Giáo Phận Hải Phòng 566
Chương 28: Giáo Phận Hưng Hoá 579
Chương 29: Giáo Phận Lạng Sơn 592
Chương 30: Giáo Phận Phát Diệm 608
Chương 31: Giáo Phận Thái Bình 621
Chương 32: Giáo Phận Thanh Hoá 639
Chương 33: Giáo Phận Vinh 656
GIÁO TỈNH HUẾ  
Chương 34: Tổng Giáo Phận Huế 684
Chương 35: Giáo Phận Ban Mê Thuật 701
Chương 36: Giáo Phận Đà Nẵng 723
Chương 37: Giáo Phận KonTum 743
Chương 38: Giáo Phận Nha Trang 770
Chương 39: Giáo Phận Qui Nhơn 796
GIÁO TỈNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Chương 40: Tổng Giáo Phận TPHCM 817
Chương 41: Giáo Phận Bà Rịa 869
Chương 42: Giáo Phận Cần Thơ 895
Chương 43: Giáo Phận Đà Lạt 917
Chương 44: Giáo Phận Long Xuyên 942
Chương 45: Giáo Phận Mỹ Tho 976
Chương 46: Giáo Phận Phan Thiết 996
Chương 47: Giáo Phận Phú Cường 1013
Chương 48: Giáo Phận Vĩnh Long 1040
Chương 49: Giáo Phận Xuân Lộc 1066
Chương 50: Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại 1114
1. Những cuộc xuất hành trong kế hoạch nhiệm mẩu của Thiên Chúa 1115
2. Lịch sử hình thành cộng đồng Công giáo Việt Nam Hải ngoại 1118
3. Cộng đổng Công giáo Việt Nam tại các quốc gia 1126
4. Danh sách và địa chỉ các linh mục Việt Nam Hải ngoại (1.096 Lm) 1150