Kỷ niệm 150 năm dâng Giáo phận Bùi Chu cho Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội (1858-2008)
Tác giả: Lm. Vincent Trần Ngọc Bút
Ký hiệu tác giả: TR-B
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016488
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 67
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016489
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 67
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Những năm tháng tại thế của Chúa Giêsu 8
II. Giáo hội Công giáo Rôma 16
III. Giáo hội Công giáo Việt Nam 22
IV. Giáo phận Bùi Chu 26
V. Giáo xứ Phú Nhai 38
VI. Đền thánh Phú Nhai 64