Hành trình 10 năm Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 275.970 25 - Niên giám Giáo hội Công giáo Việt Nam (Bao gồm cả Kỷ yếu về Giáo phận, giáo xứ, giáo họ, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010932
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 27
Số trang: 236
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010933
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 27
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1: Đôi nét về Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu 15
Phần 2: Sơ sở vật chất Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu 23
Phần 3:  Ban Giám đốc, Giáo sư, và các khóa đào tạo 33
Phần 4: Theo Dòng thời gian 63
Phần 5:  Hoa trái 10 năm 219
Phụ lục: Ảnh cộng đoàn Chủng Viện Bùi Chu qua một số năm 229