Cao đẳng giáo lý: Con người và Thiên Chúa, Thiên Chúa - Tạo hóa
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1,2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013401
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Tập 1: Con người và Thiên Chúa  
Chương một: Mầu nhiệm con người 15
Chương hai: Một vài giải đáp 20
1. Khoa học 20
2. Những vũ trụ quan 23
Chương ba: Tôn giáo 28
1. Giải đáp của tôn giáo 29
2. Phê bình tôn giáo 31
3. Canh tân tôn giáo 34
Chương bốn: Những con đường nhận biết Thiên Chúa 37
1. Con người hướng về Thiên Chúa 37
2. Nhận biết Thiên Chúa trong lịch sử loài người 40
3. Nhận biết Thiên Chúa trong Thánh Kinh 42
4. Giáo lý của Giáo hội về việc nhận biết Thiên Chúa qua con đường tự nhiên 47
5. Thiên Chúa hiện hữu, có bằng chứng không? 50
Chương năm: Mầu nhiệm Thiên Chúa 58
1. Thiên Chúa ẩn mặt. 58
2. Hình ảnh và so sánh 58
Chương sáu: Mặc khải và Đức tin 66
1. Mặc khải: Thiên Chúa đến với con người 66
2. Đức tin: Con người đến với Thiên Chúa 71
Chương bảy: Chúng tôi tin 80
1. Giáo Hội, cộng đoàn những người tin, truyền đạt đức tin 80
2. Thánh Kinh, tài liệu nền tảng và linh hồn của việc truyền đạt đức tin 86
3. Thánh truyền và các truyền thống 94
4. Tín điều, có cần không? 104
Tập 2: Thiên Chúa - Tạo Hóa 115
Chương một: Thiên Chúa, Tạo Hóa 119
1. Đối thoại giữa thần học và các ngành khoa học tự nhiên 120
2. Nguồn gốc, trung tâm và cùng đích của vũ trụ 124
3. Mầu nhiệm sáng tạo 129
4. Thiên Chúa giữ gìn và nâng đỡ vũ trụ 137
5. Sự quan phòng thầm lặng của Thiên Chúa 140
Chương hai: Trời và Đất 148
1. Đất, không gian sinh sống của con người 149
2. Trời, niềm hy vọng của con người 153
Chương ba: Con người, trung tâm và chóp đỉnh của công trình sáng tạo 161
2. Con người là một thụ tạo 164
3. Con người, hình ảnh của Thiên Chúa 167
4. Bản tính của con người 177
5. Con người nhờ ân sủng được kêu gọi hiệp thông với Thiên Ghúa 184
Chương bốn: Sự dữ bắt nguồn từ đâu? 191
Ý nghĩa của lịch sử 191
1. Một câu hỏi hóc búa và lắm câu trả lời 191
2. Câu chuyện vườn địa đàng, hình ảnh tình trạng nguyên thủy của con người 195
3. Tội nguyên tổ và tội tổ tông truyền 199
4. Niềm hy vọng cứu độ của nhân loại 212