Cao đẳng giáo lý: Thánh Thần, Giáo hội học
Phụ đề: Giáo lý dành cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5,6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001766
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013369
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu   
Lời nói đầu  
TẬP 5: THÁNH THẦN  
CHƯƠNG 1: THỰC TẠI THÁNH THẦN 13
1. Nhân loại chưa được cứu độ? 14
2. Thánh Thần, thực tại của Tân Ước 16
CHƯƠNG 2: TỪ MUÔN THUỞ, THIÊN CHÚA MUỐN CỨU ĐỘ CON NGƯỜI 27
CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA ÂN SỦNG TRONG VIỆC CÔNG CHÍNH HOÁ TỘI NHÂN 36
1. Công chính và công chính hóa theo chứng từ của Thánh Kinh 38
2. Bất đồng giữa Công Giáo và Tin lành 44
3. Giáo lý công giáo về công chính hóa và thánh hóa 49
4. Một thỏa hiệp về công chính hóa 63
CHƯƠNG 4: ÂN SỦNG, KHỞI ĐẦU VÀ HOÀN TẤT CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO MỚI 67
1. Con người mới 67
2. Thế giới được đổi mới 76
TẬP 6: GIÁO HỘI HỌC  
CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÓ KHĂN KHI NÓI VỀ GIÁO HỘI 87
CHƯƠNG 2: GIÁO HỘI TRONG LỊCH SỬ THIÊN CHÚA VỚI LOÀI NGƯỜI 91
1. Giáo hội trong lịch sử cứu độ 91
2. Giáo hội trong lịch sử và trong xã hội loài người 96
3. Sứ mệnh cứu độ của Giáo hội 104
4. Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ 111
CHƯƠNG 3: BẢN TÍNH CỦA GIÁO HỘI 118
1. Giáo hội là một mầu nhiệm 118
2. Giáo hội là dân Chúa 121
3. Giáo hội là thân thể Chúa Kitô 126
4. Giáo hội là đền thờ Thiên Chúa 130
CHƯƠNG 4: NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA GIÁO HỘI 136
1. Tính duy nhất 136
2. Tính thánh thiện 144
3. Tính Công giáo 149
4. Tính Tông Truyền 153
CHƯƠNG 5: CÁC DỊCH VỤ VÀ THỪA TÁC VỤ TRONG GIÁO HỘI 161
1. Chức tư tế cộng đồng 161
2. Các thừa tác vụ trong Giáo hội 168
3. Thừa tác vụ của thánh Phêrô, thừa tác vụ của hiệp nhất  178
CHƯƠNG 6: GIÁO LÝ VÀ HUẤN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI 189
CHƯƠNG 7: GIÁO HỘI HIỆP THÔNG CÁC THÁNH 196