Thiên Chúa - Tạo hóa
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000152
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000153
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000837
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004872
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010329
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương một: Thiên Chúa, Tạo Hóa 11
1.Đối thoại giữa thần học và các ngành khoa học tự nhiên 11
2.Nguồn gốc, trung tâm và cùng đích của vũ trụ 16
3.Mầu nhiệm sáng tạo 20
4.Thiên Chúa giữ gìn và nâng đỡ vũ trụ 28
5.Sự quan phòng thầm lặng của Thiên Chúa 30
Chương hai: Trời và Đất 38
1.Đất, không gian sinh sống của con người 38
2.Trời, niềm hy vọng của con người 42
Chương ba: Con người, trung tâm và chóp đỉnh của công trình sáng tạo 50
1.Vấn nạn về con người 50
2.Con người là một thụ tạo 53
3.Con người, hình ảnh của Thiên Chúa 55
4.Bản tính của con người 65
5.Con người nhờ ân sủng được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa 71
Chương bốn: Sự dữ bắt nguồn từ đâu? Ý nghĩa của lịch sử 77
1.Một câu hỏi hóc búa và lắm câu trả lời 77
2.Câu chuyện vườn địa đàng, hình ảnh tình trạng nguyên thủy của con người 80
3.Tội nguyên tổ và tội tổ tông truyền 85
4.Niềm hy vọng cứu độ của nhân loại 97
Câu hỏi ôn tập 115