Để giáo dân là mùa xuân của Giáo hội
Phụ đề: Chương trình giáo lý dành cho người trưởng thành
Tác giả: Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002268
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu   
Đôi lời (cho đợt phát hành lần thứ hai) 6
Đôi lời (cho đợt phát hành lần thứ ba)  7
Phần thứ nhất : ĐỀ TÀI HỌC HỎI 9
Đề tài 1 : Từ “Hội nghị Giáo dân Á châu lần thứ 2 tại Thái Lan” đến việc đào tạo giáo dân trưởng thành tại Việt Nam” 11
Đề tài 2 : Công Đồng Vatican II là Lễ Hiện xuống mới đối với Giáo hội thế kỷ XX và các thế kỷ sau  25
Đề tài 3 : Từ Giáo hội là “Mầu nhiệm Hiệp thông”, là “Cộng đoàn Dân Chúa"đến “Giáo hội lẻ Cộng đoàn mà trong đó mọi người có phẩn và phải góp phẩn (participatory Church)"  42
Đề tài 4: Từ “Giáo hội phục vụ thăng tiến con người” đến “Giáo hội làm chứng”  55
Để tài 5: Kitô hữu là con Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Giêsu và là cộng tác viên của Chúa Thánh Thần  65
Đề tài 6: Các Bí Tích Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể, Thống Hối-Giải Hòa và Hôn Phối trong đời sống giáo dân  72
Đế tài 7: Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay  90
Phần thứ hai : TÀI LIỆU THAM KHẢO  
Tài liệu I: Huấn luyện toàn diện để có một đời sống thống nhất 101
Tải liệu II: Văn bản kết thúc của Hội nghị giáo dân Á châu lần 2  103
Tài liệu III: Thư của ĐTC Gioan Phaolô II gửi các tham dự viên Hội nghị giáo dân Á châu lần 2  108
Tài liệu IV: Thư của Đức Hồng Y Phanxicô. Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa Bình, gửi Hội nghị giáo dân Á châu lần 2  112
Tài liệu V: Một số suy nghĩ từ văn bản kết thúc của Hội nghị giáo dân Á châu lần 2 đối chiếu với hoàn ảnh Giáo hội và xã hội Việt Nam hiện nay 114
Tài liệu VI: Một số nhu cầu quan trọng và cấp bách nhất của Giáo hội Việt Nam ngày nay  122
Tài liệu VII: 21 Công đồng của Giáo hội Công giáo. 136
Tài liệu VIII: ĐTC Gioan Phaolô II khuyến khích giáo dân học hỏi tài liệu Công đồng Vatican II  139
Tài liệu IX: Bốn đề tài chính của Công đồng Vatican II  141