Cao đẳng giáo lý: Thánh Phụ, Thánh Tử
Phụ đề: Giáo lý dành cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3,4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001072
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013368
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Lời giới thiệu   
Lời nói đầu  
TẬP 3: THÁNH PHỤ  
CHƯƠNG 1: THIÊN CHÚA SỐNG ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ 13
1. Thiên Chúa là Đấng nào? 13
2. Thiên Chúa của Cựu Ước 15
3. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô 22
CHƯƠNG 2: THIÊN CHÚA, CHA TOÀN NĂNG 28
1. Thiên Chúa độc nhất và vô song 29
2. Bản tính và thuộc tính của Thiên Chúa 33
3. Thánh Danh Thiên Chúa 41
CHƯƠNG 3: THIÊN CHÚA, CHA CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ 49
1. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. 49
2. Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống 57
3. Thiên Chúa: Thánh Phụ, Thánh Tử và Thánh Thần 63
CHƯƠNG 4: CẦU NGUYỆN 69
1. Cầu nguyện là gì? 69
2. Cầu nguyện thế nào và lúc nào? 73
3. Cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô 78
TẬP 4: THÁNH TỬ (Kitô học)  
CHƯƠNG 1: ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA VÀ LÀ THIÊN CHÚA  85
1. “Tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô” nghĩa là gì? 85
2. Đức Giêsu trần thế 88
2.1. Chúng ta có thể biết gì về Đức Giêsu? 88
2.2. Sứ điệp của Đức Giêsu 93
2.3. Thái độ và cử chỉ của Đức Giêsu 105
3. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người 110
3.1. Đức Giêsu Kitô, huynh trưởng của loài người 111
3.2. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 115
3.3. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa mang xác phàm 120
3.4. Đức Giêsu Kitô, sự viên mãn của thời gian 126
CHƯƠNG 2: KHỔ NẠN, TỬ NẠN 131
1. Đức Giêsu bước tới thập giá 131
1.1. Làm sao Đức Giêsu có thể chết trên thập giá? 431
1.2. Đức Giêsu có biết cái chết của Ngaời là một hy tế cứu độ không? 137
2. Giá trị cứu thế của việc Đức Giêsu tử nạn trên thập giá 140
2.1. Ý muốn cứu độ của Thiên Chúa 140
2.2. Đức Giêsu đã chết để chuộc tội chúng ta 143
2.3.Thập giá, dấu chỉ của hy vọng 149
3. Đời sống kitô hữu dưới dấu thánh giá 153
4. Xuống ngục tổ tông 157
CHƯƠNG 3: PHỤC SINH, LÊN TRỜI, QUANG LÂM VINH HIỂN 162
1. “Phúc thay những ai không thấy mà tin” 162
2. Chứng từ của Thánh Kinh về biến cố Phục sinh 166
2.1. Những tuyên tín đầu tiên về biến cố Phục sinh 166
2.2. Những trình thuật trong Tin Mừng chung quanh biến cố Phục sinh 172
2.3. Những nhân chứng của biến cố Phục sinh 175
3. Ý nghĩa của biến cố Phục sinh 178
3.1. Hoàn thành niềm hy vọng của chúng ta 178
3.2. Mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta 182
3.3. Mặc khải và tôn vinh Đức Giêsu Kitô 185
4. Lên Trời 187
4.1. Được tôn vinh và lên trời 187
4.2. Triều Đại Đức Giêsu Kitô 192
5. Quang Lâm vinh hiển 198