Thánh Tử
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 231.2 - Chúa Con
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000156
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000157
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000824
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004884
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương một: Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thiên Chúa 11
1."Tin Kính Đức Chúa Giêsu Kitô" nghĩa là gì? 11
2. Đức Giêsu trần thế 14
2.1. Chúng ta có thể biết gì về Đức Giêsu? 14
2.2. Sứ điệp của Đức Giêsu 19
2.3. Thái độ và cử chỉ của Đức Giêsu 30
3. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người 35
3.1. Đức Giêsu Kitô, Huynh trưởng của loài người 35
3.2. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 39
3.3. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa mang xác phàm 44
3.4. Đức Giêsu Kitô, sự viên mãn của thời gian 49
Chương hai: Khổ nạn, tử nạn 54
1. Đức Giêsu bước tới thập giá 54
1.1. Làm sao Đức Giêsu có thể chết trên thập giá? 54
1.2. Đức Giêsu có biết cái chết của Người là một hy tế cứu độ không? 59
2. Giá trị cứu thế của việc Đức Giêsu tử nạn trên thập giá 62
2.1. Ý nuốn cứu độ của Thiên Chúa 62
2.2. Đức Giêsu đã chết để chuộc tội chúng ta 65
2.3. Thập giá, dấu chỉ của hy vọng 71
3. Đời sống Kitô hữu dưới dấu thánh giá 74
4. Xuống ngục tổ tông 78
Chương ba: Phục sinh, lên trời, quang lâm vinh hiển 83
1. "Phúc thay những ai không thấy mà tin" 83
2. Chứng tử của Thánh Kinh về biến cố Phục sinh 87
2.1. Những tuyên tín đầu tiên về biến cố Phục sinh 87
2.2. Những trình thuật trong Tin mừng chung quanh biến cố Phục sinh 92
2.3. Những nhân chứng của biến cố Phục sinh 95
3. Ý nghĩa của biến cố Phục sinh 98
3.1. Hoàn thành niềm hy vọng của chúng ta 98
3.2. Mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta 101
3.3. Mặc khải và tôn vinh Đức Giêsu kitô 104
4. Lên Trời 107
4.1. Được ton vinh và lên trời 107
4.2. Triều Đại Đức Giêsu Kitô 111
5. Quang lâm vinh hiển 117
Câu hỏi ôn tập 122