Thánh Phụ
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000154
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000155
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000835
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004840
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010330
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương một: Thiên Chúa sống động của lịch sử 11
1.Thiên Chúa là Đấng nào? 11
2.Thiên Chúa của Cựu ước 13
3.Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô 20
Chương hai: Thiên Chúa, Cha toàn năng 26
1.Thiên Chúa độc nhất và vô song 26
2.Bản tính và thuộc tính của Thiên Chúa 31
3.Thánh Danh Thiên Chúa 38
Chương ba: Thiên Chúa Ba Ngôi 46
1.Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 46
2.Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống 53
3.Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 60
Chương bốn: Cầu nguyện 65
1.Cầu nguyện là gì? 65
2.Cầu nguyện thế nào và lúc nào? 69
3.Cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô 74