Former des adultes en Église
Tác giả: Ambroise Binz, Alain Louis Roy, Robert Moldo
Ký hiệu tác giả: BI-A
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003809
Nhà xuất bản: Saint-Augustin
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 24
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích