Khát vọng vô biên
Phụ đề: Tài liệu Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Chu Văn
Ký hiệu tác giả: CH-V
DDC: 268.434 - Giáo dục người trưởng thành
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001628
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014850
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẨN NHẬP 5
I. NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA  
1. Thiên Chúa là một mầu nhiệm 13
2. Cội nguồn cồa mọi sự, 18
3. Hướng tính cửa thiên nhiên, 22
4 Giải thích về hướng tính của thiên nhiên. 28
II. CHẰN LÝ VỀ CON NGƯỜI  
1. Con người bởi đâu mà ra ? 35
2. Đơn nguyên hay đa nguyên ? 40
3. Con người là một huyền nhiệm 45
4 Con người theo mạc khải Kinh Thánh. 51
5. Thân xác của con người. 56
6. Sự cao trọng của thân xác con người. 61
7. Con người có linh hồn bất tử. 65
8. Nỗi khắc khoải của con người 70
III. MẦU NHIỆM TỘI LỖI
1. Tình trạng nguyên thủy của con người. 77
2. Con người có tự do 82
3. Tự do đích thực 85
4. Ý nghĩa của tội nguyên tổ 90
5. Hậu quả của tội nguyên tổ 94
6. Thảm cảnh của con người 98
7. Mầu nhiệm tội ác 102
8. Tình yêu Giáng sinh 107
IV. ĐỊNH MỆNH CỦA CON NGUỜÍ
1. Nhân sinh quan của Kitô giáo 113
2. Chết rồi đi về đâu 117
3. Bình thản trước cái chết 122
4. Chết là đi vào cõi sống. 127
5. Có cuộc sống vĩnh cửu. 130
6. Chuẩn bị để được chết lành thánh. 136
7. Cuộc phán xử. 140
8. Niềm hy vọng của Kitô giáo. 143
9.Thiên đàng của yêu thương. 147
10. Xây dựng Thiên đàng. 152
11. Sống là chọn lựa. 156
12. Hỏa ngục là một thực tại. 160
13. Sự hiện diện của Satan. 164
74. Ảnh hưởng của Satan. 169
15. Sự tác hại của Satan. 174
16. Cám dỗ trong cuộc sống con người 180
17. Nơi thanh luyện của tình yêu. 184
18. Ý nghĩa của sự chết 189
19. Sống là hy vọng. 193
20. Tình yêu mạnh hơn sự chết. 198
V. SỐNG NiỀM TIN KITÔ GIÁO  
1. Hướng vọng về Chúa 203
2. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu 208
3. Lạy Cha chúng con 212
4. Lời cầu nguyện đích thực 216
5. Chiến đấu trong cầu nguyện 219
6. Lời Kinh Kính mừng 222
7. Đức Maria trong đời sống Kitô hữu 225
8. Ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với việc chữa bệnh. 228
9. Cha thuộc về Chúa Kitô 233
10. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian 238
11.Vai trò của Kitô hữu trong xã hội trần gian 242