Mục vụ Giáo xứ
Tác giả: Kim Long
Ký hiệu tác giả: KI-L
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012701
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn vào  Thần học mục vụ 5
Phần một: MỤC TỬ 11
I. Chúa Giêsu mục tử nhân lành 12
II. Các Tông đồ: Được sai đi 14
III. Những mục tử như lòng Chúa ước mong 17
Phần hai : MỤC TỬ GIÁO XỨ  22
I. Giáo xứ trong giòng lịch sử  23
II. Giáo xứ ngày nay  29
III. Con người Linh mục  35
IV. Linh mục Quản xứ  43
V. Linh mục Phó xứ  48
VI. Linh mục và Giám mục  50
VII. Linh mục và Linh mục  53
VIII. Linh mục và Giáo dân  55
IX. Linh mục với Thân nhân  62
Phần ba: MỤC TỬ PHỤC VỤ GIÁO XỨ 66
I. Mục vụ giảng huấn  67
II. Mục vụ phụng vụ & bí tích  76
III. Mục vụ bí tích Rửa tội  83
IV. Mục vụ bí tích Thêm sức  88
V. Mục vụ bí tích Thánh thể  91
VI. Mục vụ bí tích Giải tội  100
VII. Mục vụ bí tích Xức dầu bệnh nhân  105
VIII. Mục vụ bí tích Hôn phối  111
IX. Mục vụ lãnh đạo  118
X. Mục vụ ơn gọi  126
XI. Mục vụ gia đình  131
XII. Mục vụ giới trẻ  139
XIII. Mục vụ bác ái xã hội  143
XIV. Mục vụ truyền giáo  147
Lời kết: HAY THEO THAY  165