Chương trình huấn luyện quý chức Hội đồng mục vụ giáo xứ
Tác giả: Bạn Hữu, Minh Triết Cuộc Đời
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007176
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Bảng các từ viết tắt 8
CHƯƠNG I: ĐÔI NÉT VỀ GIÁO HỘI LỮ HÀNH GIA ĐÌNH DÂN CHÚA, HIỆP THÔNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM  
Dẫn vào 9
Vai trò Giáo hội lữ hành, gia đình của Chúa 10
Mầu nhiệm Giáo hội, Dân Thiên Chúa 16
Mầu nhiệm Giáo hội nơi sự hiệp thông 22
Để thực sự đồng trách nhiệm 37
Ba thư mục vụ có liên quan 42
Thư mục vụ tháng 1 và 2 "Giáo phận Long Xuyên 2011" 42
Thư mục vụ tháng 7 " Giáo phận Long Xuyên 2011" 50
Thư mục vụ tháng 8 "Giáo phận Long Xuyên 2011" 55
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH THAM GIA QUY MỤC TỬ TRONG CÁC HỘI ĐỒNG, HỘI ĐOÀN  
Dẫn vào 61
Lãnh đạo và quản trị 63
Nhà Lãnh đạo (leader) có trách nhiệm như thế nào? 63
Quản trị viên (manager) có trách nhiệm như thế nào? 63
Quyền hạn có thể được phân loại như thế nào? 64
Đâu là phong cách cần có của người có trách nhiệm giỏi 66
Đâu là phong cách cần có cuiả người có trách nhiệm giỏi? 68
Người có trách nhiệm giỏi cần có thái độ như thế nào? 72
Quản trị của người có trách nhiệm? 75
Của người có trách nhiệm 77
Có phải là thừa tác vụ không? 78
Thừa tác viên trong Giáo hội có cần sống thân mật với Thiên Chúa Không? 81
Mô hình tham gia quy mục tử (thư participative pastor centered model) 83
Rảo qua các hướng dẫn 83
Tham gia vào việc quản trị giáo xứ 92
Tương quan trong việc lãnh đạo giáo xứ 95
Trách nhiệm giáo luật và mục vụ 102
Cơ cấu chuyên quyền 103
Cơ cấu quy hợp 105
Cơ cấu cộng đồng 107
Cả ba cơ cấu đều không chắc chắn 109
Tóm lại 110
CHƯƠNG III: HUẤN LUYỆN THỪA TÁC VIÊN QUẢN TRỊ MỤC VỤ QUY MỤC TỬ - THAM GIA - ĐỒNG HÀNH  
Dẫn vào 116
Quy mục tử (Giáo hội Mầu Nhiệm) 118
Tham gia (Giáo hội Hiệp Thông) 119
Đồng hành (Giáo hội Sứ vụ) 121
Bố cục 124
Thực hiện 127
PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH TẬP  HUẤN  
CHƯƠNG I: Vai trò của người giáo dân Việt Nam 128
CHƯƠNG II: Liên quan đến tổ chức giáo xứ 129
CHƯƠNG III: Liên quan đến hội đồng hành chánh và kinh tế giáo xứ 129
CHƯƠNG IV: Liên quan đến hội đồng mục vụ giáo xứ 130
CHƯƠNG V: Liên quan đến hội Legio Maria 131
CHƯƠNG VI: Liên quan tới huynh đoàn Phansinh tại thế 131
CHƯƠNG VII: Liên quan tới huynh đoàn giáo dân Đa Minh 132
CHƯƠNG VIII: Liên quan đến phong trào thiếu nhi Thánh Thể 132
CHƯƠNG IX: Liên quan đến giới trẻ Công giáo 132
CHƯƠNG X: Liên quan đến các bà mẹ Công giáo 133
CHƯƠNG XI: Liên quan đến gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 133
CHƯƠNG XII: Liên quan đến ban phụng tự, ca đoàn, lễ sinh… 134
PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN 135
CHƯƠNG I: Vai trò của người giáo dân Việt Nam 135
CHƯƠNG II: Liên quan tới tổ chức giáo xứ 138
CHƯƠNG III: Liên quan đến hội đồng kinh tế giáo xứ 140
CHƯƠNG IV: Liên quan đến hội đồng mục vụ giáo xứ 145
CHƯƠNG V: Liên quan đến Legio Maria 145
CHƯƠNG VI: Liên quan đến huynh đoàn Phan Sinh tại thế 147
CHƯƠNG VII: Liên quan đến huynh đoàn giáo dân Đa Minh 147
CHƯƠNG VIII: Liên quan đến phong trào thiếu nhi Thánh Thể 148
CHƯƠNG IX: Liên quan đến giới trẻ Công giáo 149
CHƯƠNG X: Liên quan đến hội các bà mẹ Công giáo 151
CHƯƠNG XI: Liên quan đến Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 152
CHƯƠNG XII: Liên quan đến ban Phụng tự, ca đoàn, lễ sinh... 153
PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN HUẤN  
CHƯƠNG I: Vai trò của người giáo dân Việt Nam 155
CHƯƠNG II: Liên quan tới tổ chức giáo xứ 163
CHƯƠNG III: Liên quan tới Hội đồng kinh tế giáo xứ 168
CHƯƠNG IV: Liên quan tới Hội đồng mục vụ giáo xứ 174
CHƯƠNG V: Liên quan đến Legio Maria 183
CHƯƠNG VI: Liên quan đến huynh đoàn Phan Sinh tại thế 185
CHƯƠNG VII: Liên quan đến huynh đoàn giáo dân Đa Minh 187
CHƯƠNG VIII: Liên quan đến phong trào Thiếu nhi Thánh Thể 193
CHƯƠNG IX: Liên quan đến giới trẻ công giáo 200
CHƯƠNG X: Liên quan đến hội các bà mẹ Công giáo 203
CHƯƠNG XI: Liên quan đến gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 207
CHƯƠNG XII: Liên quan đến ban Phụng tự, ca đoàn, lễ sinh 210
Việc cử hành Thánh Thể 215
Thừa tác viên Bí Tích Thánh Thể 215
Việc tham dự Thánh Thể 216
Nghi thức cử hành Thánh Thể 217
Thời gian và nơi cử hành Thánh Thể 217
Việc lưu trữ và tôn sùng Thánh Thể 217
Bổng lễ 217
Một số câu hỏi đáp trong phần ôn tập 219
Một số đề thi trắc nghiệm 233
Thời biểu chương trình huấn luyện quý chức 243
CHƯƠNG I: CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II CHĂM SÓC CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 253
CHƯƠNG II: GƯƠNG HAI THÁNH BÔN MẠNG QUÝ CHỨC PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ EMMANUEN LÊ VĂN PHUNG 271
CHƯƠNG III: PHẦN KẾT: ĐỂ CÓ HÀNG GIÁO DÂN ĐÍCH THỰC CHO THỜI NAY 296