Quản trị mục vụ hội đồng, hội đoàn giáo xứ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006329
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006330
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006331
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006332
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Viết tắt 4
CHƯƠNG IV: LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ  
216. Ở Hoa Kỳ có nhiều giáo dân dấn thân trong lãnh vực mục vụ giáo xứ không? 5
217. Còn tại Việt Nam thì đâu là  dăm bảy cột mốc của một sự kiện nổi bật trong lịch sử truyền giáo về những giáo dân dấn thân cộng tác với giáo sĩ trong lãnh vực mục vụ, hình ảnh tiền thân của hội đồng mục vụ giáo xứ ngày nay? 6
218. Giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân làm việc tông đồ có cần vượt ra khỏi thứ luân lý cá nhân chủ nghĩa để có "con tim duy nhất và một tâm hồn duy nhất" trong sự đa dạng của công tác mục vụ ở mọi cấp độ của Giáo hội không? 8
219. Thế nào là thể nhân trong Giáo hội Công giáo? 10
220. Cách tính tuổi theo giáo luật của các thể nhân ra sao? 10
221. Theo giáo luật ai được sử dụng đầy đủ các quyền lợi của mình? 11
222. Người không thường xuyên sử dụng được trí khôn, thì được đồng hóa với ai? 12
223. Khi nào thì một người được coi là thường trú nhân, khách trú nhân, lữ khách, vô gia cư? 12
224. Khi nào thì một người được coi là có cư sở hoặc bán cư sở? 13
225. Căn cứ vào đâu mà một người có linh mục chính xứ và bản quyền riêng cho mình? 14
226. Căn cứ vào đâu mà một người có nơi gọi là nguyên quán cho mình? 15
227. Thế nào là nhân công? 16
228. Thế nào là pháp nhân? 17
229. Các pháp nhân được thành lập theo giáo luật gồm những tổ chức nào? 17
230. Các pháp nhân có thể bị chấm dứt khi nào? 21
231. Khi bị giải tán, tài sản của pháp nhân được thanh toán ra sao? 21
232. Đức Giáo hoàng Phaolô VI chính thức thiết lập Hội đồng giáo dân bên cạnh Tòa thánh khi nào? 22
233. Trong Giáo hội có nhiều công cuộc tông đồ do sáng kiến của giáo dân mà thành lập không? 24
234. Vậy trong thời gian qua, Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã làm được những gì và còn cần phải làm thêm những gì? 25
235. Bạn biết gì về Hội đồng mục vụ Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh hiện nay? 26
236. Thế còn các ban mục vụ Tổng giáo phận thì bao gồm những lãnh vực nào? 26
237. Có nên thiết lập những hội đồng, hội đoàn như thể ở cấp độ giáo xứ không? 27
238. Cơ cấu tổ chức các hội đồng, hội đoàn có hạn định số người tham gia không? 28
239. Thành viên các hội đồng, hội đoàn có thể được ủy nhiệm để giúp linh mục chính xứ những gì? 29
240. Những trợ giúp đa dạng kể trên của các tín hữu Kitô trong các hội đồng, hội đoàn đã có từ khi nào? 30
241. Hội đồng mục vụ giáo xứ có phải là một cơ quan lập pháp không? 31
242. Hội đồng mục vụ giáo xứ thực hiện cương vị tư vấn của mình như thế nào? 31
243. Bạn có thể kể ra một vài tấm gương sáng trong nỗ lực thực hiện công việc tông đồ giáo dân trong lịch sử Giáo hội Việt nam không? 32
244. Tiêu chuẩn thiết lập hội đồng mục vụ giáo xứ hiện nay thường được quy chiếu vào đâu? 35
245. Tiêu chuẩn đầu tiên và trên hết mà giáo luật đưa ra trong việc tuyển chọn các ứng viên hội đồng mục vụ là tiêu chuẩn nào? 38
246. Giáo luật khuyên nên thiết lập hội đồng mục vụ như thế nào, xét về phương diện thời gian? 39
247. Trách nhiệm của hội đồng mục vụ giáo xứ như thế nào? 39
248. Có cần tổ chức khóa huấn luyện cho các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ không? 43
249. Có phải tổ chức hội đồng mục vụ giáo xứ được hình thành do nhu cầu của cơ chế để thực hiện việc cai trị không? 44
250. Tổ chức mục vụ ở cấp giáo xứ, Tổng giáo phận Tây Đàng Trong (gồm TP. Hồ Chí Minh hiện nay) trước đây ra sao? 45
251. Liên quan đến tổ chức mục vụ cấp giáo xứ, Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện được một số công việc nào? 46
252. Tại Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh, quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ đã có những tiến triển nào? 47
253. Tại Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh, việc sổ sách giáo xứ và mẫu hồ sơ đạo thì thế nào? 48
254. Hội đồng giáo xứ, hội đồng mục vụ giáo, hội đồng kinh tế giáo xứ, ban hành giáo giáo họ, giáo khu là gì/ gồm những ai? 48
255. Bộ giáo luật 1983 quy định việc thành lập hội đồng mục vụ giáo xứ để làm gì; hội đồng mục vụ giáo xứ là gì? 51
256. Theo nguyên tắc chung được giáo luật quy định thì hội đồng mục vụ giáo xứ có quyền gì? 54
257. Trong mỗi giáo xứ có nên thành lập hội đồng mục vụ giáo xứ không? 54
258. Sự thành công của hội đồng mục vụ giáo xứ có tùy thuộc vào cách điều hành của linh mục chính xứ không? 55
259. Hội đồng mục vụ giáo xứ có cần được tổ chức theo khuôn mẫu được giám mục giáo phận phê chuẩn không? 56
260. Sứ mệnh của hội đồng mục vụ giáo xứ có thể được hiểu như thế nào? 57
261. Vậy khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan giáo xứ có cần biết đến những tứ tự ưu tiên phải theo nào không? 58
262. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến mục vụ huấn giáo của giáo xứ? 60
263. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến mục vụ tông đồ giáo dân với các cộng đoàn cơ bản, các giới..? 61
264. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến mục vụ truyền giáo, thăng tiến xã hội, bác ái huynh đệ thì như thế nào? 61
265. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến mục vụ ơn gọi? 62
266. Trong giáo xứ có nên có phương án mục vụ hàng năm không? 63
267. Theo giáo luật quy định, linh mục chính xứ có trách nhiệm mục vụ thế nào đối với giáo xứ? 64
268. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần có thái độ nào đối với các cộng đoàn tu sĩ hiện diện và hoạt động trên địa bàn giáo xứ? 65
269. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến những quy định liên quan đến việc tử táng? 66
270. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến những quy định liên quan đến việc gia đình đọc kinh chung? 66
271. Khi thực hiện sứ vụ của mình, thành viên các hội đồng, hội đoàn giáo xứ cần phải quan tâm thế nào đến những quy định liên quan đến việc cử hành phụng vụ tại gia đình? 67
272. Những bản văn nào có thể đặt nền và soi dẫn cho linh đạo của những Kitô hữu tham gia vào việc lãnh đạo trong Giáo hội? 68
273. Đức tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đề cập đến bổn phận gì của giáo dân đối với sứ vụ của Giáo hội trong Thư công bố Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ? 82
274. Giáo hội Việt nam có truyền thống thế nào về hội đồng giáo xứ? 83
275. Việc gọi tên hội đồng mục vụ giáo xứ thay vì hội đồng giáo xứ có gì đặc biệt? 84
276. Giáo phận cần có quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ để làm gì? 84
277. Văn bản Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận TP. Chí Minh hiện nay (2008) đang sử dụng được phê chuẩn và cho công bố từ khi? 85
278. Theo văn bản Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh thì giáo xứ là gì? 86
279. Theo văn bản Quy chế hộ đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh thì linh mục chính xứ là ai? 87
280. THeo văn bản Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh thì hội đồng mục vụ giáo xứ là gì? 88
281. Điều 4 và 5 trong Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh nói gì? 89
282. Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh đề cập đến thành phần các ủy viên ra sao? 89
283. Các ban điều hành các khu xóm thì sao? 89
284. Các ban điều hành các ban mục vụ giáo xứ thì thế nào? 90
285. Các ban điều hành các giới và hội đoàn tông đồ thì sao? 91
286. Đâu là nhiệm vụ của linh mục chính xứ đối với hội đồng giáo xứ? 91
287. Đâu là nhiệm vụ của hội đồng mục vụ giáo xứ? 93
288. Đâu là nhiệm vụ của ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ? 94
289. Đâu là nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ? 94
290. Đâu là nhiệm vụ của phó chủ tịch nội vụ hội đồng mục vụ giáo xứ? 94
291. Đâu là nhiệm vụ của phó chủ tịch ngoại vụ hội đồng mục vụ giáo xứ 95
292. Đâu là nhiệm vụ của thư ký hội đồng mục vụ giáo xứ? 95
293. Đâu là nhiệm vụ của thủ quỹ hội đồng mục vụ giáo xứ? 96
294. Đâu là nhiệm vụ của các ủy viện hội đồng mục vụ giáo xứ? 96
295. Đâu là quyền lợi khi còn sống của các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ? 97
296. Đâu là quyền lợi khi qua đời của các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ? 98
297. Đâu là tiêu chuẩn tuyển chọn vào hội đồngg mục vụ giáo xứ? 98
298. Đâu là tiêu chuẩn tuyển chọn vào ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ? 99
299. Đâu là tiêu chuẩn tuyển chọn vào ban điều hành các khu xóm? 100
300. Đâu là tiêu chuẩn tuyển chọn vào các ban điều hành các ban ngành mục vụ giáo xứ? 100
301. Đau là tiêu chuẩn chọn vào ban điều hành các giới và hội đoàn tông đồ? 101
302. Đâu là cách thức nhận chức và bàn giao của hội đồng mục vụ giáo xứ? 101
303. Thời biểu họp sinh hoạt của hội đồng mục vụ giáo xứ, ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ, các ban điều hành các khu xóm, các ban điều hành các đơi vị mục vụ nên như thế nào? 102
304. Nhiệm kỳ hội đồng mục vụ giáo xứ thông thường là bao lâu? 102
305. Việc từ nhiệm của một thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ có thể diễn ra trong trường hợp nào? 103
306. Việc bãi nhiệm của một thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ có thể diễn ra trong trường hợp nào? 103
307. Nội quy riêng của mỗi giáo xứ có thể hình thành như thế nào? 104
308. Điều 32 trong Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận nói gì? 104
309. Giáo luật quy định ai là người chịu trách nhiệm thực hiện và bảo quản sổ sách và hồ sơ giáo xứ? 105
310. Sổ sách và hồ sơ giáo xứ gồm có mấy loại? 107
311. Loại mục vụ gồm những sổ sách nào? 107
312. Loại quản trị tài chính gồm những sổ sách nào? 108
313. Phụ chương 2: nguyên tắc quản trị tài sản giáo xứ trình bày những gì 111
CHƯƠNG V: LIÊN QUAN ĐẾN LEGIO MARIE  
314. Nói chung, đâu là những quy định liên quan đến hoạt động của các hội đoàn trong giáo xứ? 120
315. Legio Mariae là gì, mục đích hoạt động ra sao? 125
316. Hệ thống tổ chức quản trị của Legio Mariae hiện nay ra sao? 125
317. Tinh thần Legio Mariae là gì? 126
318. Legio Mariae dạy các hội viên làm gì? 130
319. ĐGH Phaolo VI và Gioan Phaolo II đã nói gì về Legio Mariae? 130
320. Thế bạn biết gì về Frank Duff, sáng lập viên Legio Mariae? 131
321. Người hội viên Legio Mariae đặt niềm tin và đâu? 132
322. Một người cần có những điều kiện nào để được gia nhập Lagio Mariae? 133
323. Đâu là nhiệm vụ của người hội viên hoạt động? 133
324. Đâu là nhiệm của người hội viên tán trợ? 134
325. Người hội viên Legio Mariae được hưởng những quyền lợi và đặc ân thiêng liêng nào? 137
326. Phương trào Lữ hành vi Chúa Kitô là gì? 138
327. Luật và đời sống của anh chị em Phansinh tại thế gồm những gì? 157
338. Đâu là vai trò của Bí tích Thánh Thể trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế? 158
339. Đâu là vai trò của Bí tích Thánh Tẩy trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế? 159
340. Đâu là vai trò của Bí tích Hòa giải trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế? 159
341. Đâu là vai trò của việc cầu nguyện và chiêm niệm trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế? 160
342. Việc tôn sùng Mẹ Maria trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế như thế nào? 161
343. Đức vâng lời trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế phải như thế nào? 161
344. Đức thanh bần khiêm hạ trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế phải như thế nào? 164
345. Đức trong sạch khiết tịnh trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế phải như thế nào? 165
346. Tình huynh đệ chân thành trong đời sống của anh chị em Phansinh tại thế phải như thế nào? 165
347. Đối với xã hội, anh chị em Phansinh tại thế phải làm gì? 166
348. Anh chị em Phansinh tại thế phải nêu cao công lý như thế nào? 168
349. Anh chị em Phansinh tại thế phải nêu cao tinh thần lao động như thế nào? 169
350. Anh chị em Phansinh tại thế phải chăm lo cho gia đình như thế nào? 169
351. Anh chị em Phansinh tại thế phải quý trọng các thụ tạo như thế nào? 172
352. Anh chị em Phansinh tại thế phải làm thế nào để trở thành sứ giả bình an? 172
353. Anh chị em Phansinh tại thế phải làm gì để sống thành huynh đệ đoàn? 173
354. Ban phục vụ, Hội đồng đóng vào nào đối với huynh đệ đoàn anh chị em Phansinh tại thế? 173
355. Đoàn địa phương của anh chị em Phansinh tại thế được thiết lập theo tiêu chuẩn nào? 174
356. Diễn tiến và việc gia nhập Dòng Phansinh tại thế ra sao? 175
357. Tình hiệp thông huynh đệ Dòng Phansinh tại thế phải như thế nào? 176
358. Trong Dòng Phansinh tại thế, các chi phí phải cùng chia sẻ như thế nào? 176
359. Đối với anh chị em Phansinh tại thế, dòng nhất sẽ giúp việc thiêng liêng như thế nào? 177
360. Lời chúc phúc của Thánh Phanxicô trong chúc thư nói đến những gì? 177