Autonomie financière et gestion des biens dans les jeunes Eglises d'Afrique
Tác giả: Silvia Recchi
Ký hiệu tác giả: RE-S
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009527
Nhà xuất bản: Culture, art, loisirs
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 23
Số trang: 241
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích